SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X)
收藏
产品编号 P0015
数量
¥ 37.00
产品包装:
2ml 15ml
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(SDS-PAGE Sample Loading Buffer,5X),是一种经过改良的以溴酚蓝为染料,5倍浓缩的蛋白上样缓冲液。
可以用于常规的SDS-PAGE蛋白样品的上样。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
P0015 SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X) 1ml×2
说明书 1份

保存条件:
-20℃保存,至少一年有效。
注意事项:
SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X)中含少量DTT,有轻微刺激性气味,但不含剧毒的巯基乙醇。
SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X)必须完全溶解后再使用。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1.在室温或不超过37℃的水浴中溶解SDS-PAGE上样缓冲液(5X)。水浴溶解后立即室温存放,尽量避免长时间置于水浴中。
2.按照每4微升蛋白样品加入1微升蛋白上样缓冲液(5X)的比例,混合蛋白样品和蛋白上样缓冲液(5X)。
3.100℃或沸水浴加热3-5分钟,以充分变性蛋白。
注意:如果起始时细胞或组织的用量较大,基因组DNA含量较高,煮沸3-5分钟后有可能仍然比较粘稠或者有粘稠状的半透明物体。此时需要再煮沸5-10分钟或者加入适量稀释成1X的蛋白上样缓冲液后再煮沸3-5分钟。充分煮沸后一方面可以使结合在基因组DNA上的蛋白充分释放,同时会导致基因组DNA的部分断裂从而使粘稠感消失,这样就不会影响后续的上样操作了。
4.冷却到室温后,直接上样到SDS-PAGE胶加样孔内即可。
5.通常电泳至蓝色染料到达胶的底端处附近即可停止电泳。

相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Aikun Fu, Bingqing Yao, Tingting Dong, Yongyi Chen, Jia Yao, Yu Liu, Hang Li, Huiru Bai, Xiaoqin Liu, Yue Zhang, Chunhui Wang, Yajing Guo, Nan Li, Shang Cai
Cell. doi: 10.1016/j.cell.2022.02.027. (IF 38.637)
2. Ximeng Han, Zhenqian Zhang, Lingjuan He, Huan Zhu, Yan Li, Wenjuan Pu, Maoying Han, Huan Zhao, Kuo Liu, Yi Li, Xiuzhen Huang, Mingjun Zhang, Hengwei Jin, Zan Lv, Juan Tang, Jinjin Wang, Ruilin Sun, Jian Fei, Xueying Tian, Shengzhong Duan, Qing-Dong Wang, Lixin Wang, Ben He, Bin Zhou
Cell Stem Cell. doi: 10.1016/j.stem.2021.01.007. (IF 20.86)
3. Jingjing Zhang, Jinxin Qiu, Wenyong Zhou, Jianping Cao, Xuefei Hu, Wenli Mi, Bing Su, Bin He, Ju Qiu, Lei Shen
Nat Immunol. doi: 10.1038/s41590-021-01097-8. (IF 20.479)
4. Bing Yao, Qinglin Zhang, Zhou Yang, Fangmei An, He Nie, Hui Wang, Cheng Yang, Jing Sun, Ke Chen, Jingwan Zhou, Bing Bai, Shouyong Gu, Wei Zhao, Qiang Zhan
Mol Cancer. doi: 10.1186/s12943-022-01608-7. (IF 15.302)
5. Zhang JT, Qin H, Man Cheung FK, Su J, Zhang DD, Liu SY, Li XF, Qin J, Lin JT, Jiang BY, Song Dong, Liao RQ, Qiang N, Yang XN, Tu HY, Zhou Q, Yang JJ, Zhang XC, Zhang YN, Wu YL, Zhong WZ
J Extracell Vesicles. 8(1):1663666. (IF 14.976)
6. Xi Y, Liu M, Xu S, Hong H, Chen M, Tian L, Xie J, Deng P, Zhou C, Zhang L, He M, Chen C, Lu Y, Reiter RJ, Yu Z, Pi H, Zhou Z
J Pineal Res. 67(3):e12596. (IF 14.528)
7. Xiaohao Liu, Dongsheng Mao, Yuchen Song, Liucun Zhu, Albertina N Isak, Cuicui Lu, Guoli Deng, Feng Chen, Fenyong Sun, Yu Yang, Xiaoli Zhu, Weihong Tan
Sci Adv. doi: 10.1126/sciadv.abk0133. (IF 13.116)
8. Xueguang Zhang, Rui Zheng, Chen Liang, Haotian Liu, Xiaozhen Zhang, Yongyi Ma, Mohan Liu, Wei Zhang, Yang Yang, Man Liu, Chuan Jiang, Qingjia Ren, Yan Wang, Suren Chen, Yihong Yang, Ying Shen
Sci Adv. doi: 10.1126/sciadv.abn0968. (IF 13.116)
9. Xueguang Zhang, Lingbo Wang, Yongyi Ma, Yan Wang, Hongqian Liu, Mohan Liu, Lang Qin, Jinghong Li, Chuan Jiang, Xiaojian Zhang, Xudong Shan, Yuliang Liu, Jinsong Li, Yaqian Li, Rui Zheng, Yongkang Sun, Jianfeng Sun, Xiangyou Leng, Yan Liang, Feng Zhang, Xiaohui Jiang, Yihong Yang, Ying Shen
Nat Commun. doi: 10.1038/s41467-022-29109-7. (IF 12.121)
10. Liu M, Li ZH, Xu FJ, Lai LH, Wang QQ, Tang GP, Yang WT
Biomaterials 2012 Mar;33(7):2240-50. (IF 10.317)
11. Cao C, Huang Y, Tang Q, Zhang C, Shi L, Zhao J, Hu L, Hu Z, Liu Y, Chen L
Biomaterials 2018 Jul;172:1-13. (IF 10.317)
12. Mengyu Liu, Huifeng Pi, Yu Xi, Liting Wang, Li Tian, Mengyan Chen, Jia Xie, Ping Deng, Tao Zhang, Chao Zhou, Yidan Liang, Lei Zhang, Mindi He, Yonghui Lu, Chunhai Chen, Zhengping Yu, Zhou Zhou
Autophagy. doi: 10.1080/15548627.2020.1739444. (IF 9.77)
13. Ruijun He, Zhe Wang, Min Cui, Sheng Liu, Wei Wu, Mo Chen, Yongchao Wu, Yanji Qu, Hui Lin, Sheng Chen, Baichuan Wang, Zengwu Shao
Autophagy. doi: 10.1080/15548627.2021.1872227. (IF 9.77)
14. Xin Jin, Kehan Wang, Lu Wang, Wenwen Liu, Chi Zhang, Yuexin Qiu, Wei Liu, Huiyu Zhang, Dong Zhang, Zhixia Yang, Tinghe Wu, Jing Li
Autophagy. doi: 10.1080/15548627.2021.1946739. (IF 9.77)
15. Liyuan Wang, Chuchu Zhao, Tao Zheng, Yi Zhang, Hanruo Liu, Xi Wang, Xianling Tang, Baowen Zhao, Ping Liu
Autophagy. doi: 10.1080/15548627.2021.1955469. (IF 9.77)
16. Peili Hou, Xuefeng Wang, Hongmei Wang, Tiecheng Wang, Zhangping Yu, Chunqing Xu, Yudong Zhao, Wenqi Wang, Yong Zhao, Fengyun Chu, Huasong Chang, Hongchao Zhu, Jiahui Lu, Fuzhen Zhang, Xue Liang, Xingyu Li, Song Wang, Yuwei Gao, Hongbin He
Autophagy. doi: 10.1080/15548627.2022.2084686. (IF 9.77)
17. Tao Li, Bin Fu, Xin Zhang, Yunjiang Zhou, Mengdi Yang, Mengran Cao, Yaxin Chen, Yingying Tan, Rong Hu
Cancer Immunol Res. doi: 10.1158/2326-6066.CIR-20-1043. (IF 8.728)
18. Jiang M, Wu N, Xu B, Chu Y, Li X, Su S, Chen D, Li W, Shi Y, Gao X, Zhang H, Zhang Z, Du W, Nie Y, Liang J, Fan D
Theranostics. 9(18):5359-5373. (IF 8.579)
19. Shaohong Fang, Song Sun, Hengxuan Cai, Xiaoyi Zou, Shanjie Wang, Xinran Hao, Xin Wan, Jiangtian Tian, Zhaoying Li, Zhongze He, Wei Huang, Chenchen Liang, Zhenming Zhang, Liming Yang, Jinwei Tian, Bo Yu, Bo Sun
Theranostics. doi: 10.7150/thno.62797. (IF 8.579)
20. Yang Y, Hou J, Lin Z, Zhuo H, Chen D, Zhang X, Chen Y, Sun B.
Cell Mol Immunol 2014 Mar;11(2):184-96. (IF 8.484)
21. Ruimin Ren, Yu Fan, Zhelun Peng, Sheng Wang, Yunqi Jiang, Liangliang Fu, Jianhua Cao, Shuhong Zhao, Heng Wang
Cell Rep. doi: 10.1016/j.celrep.2022.111206. (IF 8.109)
22. Cai H, Yin D, Zhang L, Yang X, Xu X, Liu W, Zheng X, Zhang H, Wang J, Xu Y, Cheng D, Zheng M, Han Y, Wu M, Wang Y.
Nucl Med Biol 2007 Aug;34(6):717-25. (IF 2.396)
23. Yuan Q, Li PD, Li BH, Yang XZ, Xu SB, Liu XH, Zhou FX, Zhang WJ.
J CANCER RES CLIN 2009 Jan;135(1):131-40. (IF 3.656)
25. Cao BY, Yang YP, Luo WF, Mao CJ, Han R, Sun X, Cheng J, Liu CF.
J Ethnopharmacol 2010;131(1):122-9. (IF 3.69)
26. Tang WJ, Wang LF, Xu XY, Zhou Y, Jin WF, Wang HF, Gao J.
CALCIFIED TISSUE INT 2010 May;86(5):404-10. (IF 3.423)
27. Xie Y, Hao H, Kang A, Liang Y, Xie T, Sun S, Dai C, Zheng X, Xie L, Li J, Wang G.
J Ethnopharmacol 2010 Sep 15;131(2):290-9. (IF 3.69)
28. Wang D, Fang L, Li P, Sun L, Fan J, Zhang Q, Luo R, Liu X, Li K, Chen H, Chen Z, Xiao S.
J Virol 2011 Apr;85(8):3758-66. (IF 4.501)
29. Tang DQ, Wei YQ, Yin XX, Lu Q, Hao HH, Zhai YP, Wang JY, Ren J.
Fitoterapia 2011 Sep;82(6):920-6. (IF 2.527)
30. Tang DQ, Wei YQ, Gao YY, Yin XX, Yang DZ, Mou J, Jiang XL.
Phytother Res 2011 Nov;25(11):1640-7. (IF 4.087)
31. Lu X, Zhang N, Dong S, Hu Y.
Brain Res Bull 2012 Jan 4;87(1):30-6. (IF 3.37)
32. Xie Y, Wang G, Wang H, Yao X, Jiang S, Kang A, Zhou F, Xie T, Hao H.
Drug Metab Dispos 2012 Apr;40(4):796-802. (IF 3.231)
33. Yang J, Zhang J, Chen W, Hu Z, Zhu J, Fang X, Yuan W, Li M, Hu X, Tan Y, Hu F, Rao X.
Can J Microbiol 2012 Apr;58(4):369-80. (IF 1.793)
34. Mao SS, Hua R, Zhao XP, Qin X, Sun ZQ, Zhang Y, Wu YQ, Jia MX, Cao JL, Zhang YM.
J NEUROTRAUM 2012 Jul 1;29(10):1941-59. (IF 3.793)
35. Xiang Y, Zheng K, Ju H, Wang S, Pei Y, Ding W, Chen Z, Wang Q, Qiu X, Zhong M, Zeng F, Ren Z, Qian C, Liu G, Kitazato K, Wang Y.
J Virol 2012 Aug;86(16):8440-51. (IF 4.501)
36. Luan HF, Zhao ZB, Zhao QH, Zhu P, Xiu MY.
Braz J Med Biol Res 2012 Oct;45(10):898-905. (IF 2.023)
37. Jia P, Xu YJ, Zhang ZL, Li K, Li B, Zhang W, Yang H.
J ORTHOP RES s. 2012 Nov;30(11):1843-52. (IF 2.728)
38. Jiao Q, Wang H, Hu Z, Zhuang Y, Yang W, Li M, Yu X, Liang J, Guo Y, Zhang H, Chen X, Cheng R, Yao Z.
Arch Dermatol Res 2013 ;305(7):629-636. (IF 2.339)
39. Xiang Q, Wang Y, Wu W, Meng X, Qiao Y, Xu L, Liu X.
Journal of Functional Foods 2013 Jan;5(1):362-9. (IF 3.197)
40. Ye HH, Wu KJ, Fei SJ, Zhang XW, Liu HX, Zhang JL, Zhang YM.
CLIN RES HEPATOL GAS 2013 Feb;37(1):e3-15. (IF 2.718)
41. Gao YD, Zheng JW, Li P, Cheng M, Yang J.
J Asthma 2013 Jun;50(5):439-48. (IF 1.899)
42. Ye HH, Hua R, Yu L, Wu KJ, Fei SJ, Qin X, Song Y, Cao JL, Zhang YM.
DIGEST DIS SCI 2013 Oct;58(10):2826-39. (IF 2.751)
43. Qin X, Sun ZQ, Zhang XW, Dai XJ, Mao SS, Zhang YM.
J Physiol Biochem 2013 Dec;69(4):707-18. (IF 2.952)
44. Mao H, Wang H, Ma S, Xu Y, Zhang H, Wang Y, Niu Z, Fan G, Zhu Y, Gao XM.
TOXICOL APPL PHARM  2014 Jan 1;274(1):180-9. (IF 3.616)
45. Zhang S, Sun Y, Chen H, Dai Y, Zhan Y, Yu S, Qiu X, Tan L, Song C, Ding C.
Virol J 2014 Mar 31;11:62. (IF 2.579)
46. He X, Song W, Liu C, Chen S, Hua J.
CELL PROLIFERAT 2014 Apr;47(2):161-71. (IF 5.753)
47. You H, Li T, Zhang J, Lei Q, Tao X, Xie P, Lu W.
Curr Neurovasc Res 2014 May;11(2):107-13. (IF 1.649)
48. Ji CF, Ji YB.
Exp Ther Med 2014 May;7(5):1317-1322. (IF 1.785)
49. Li Y, Shen D, Tang X, Li X, Wo D, Yan H, Song R, Feng J, Li P, Zhang J, Li J.
Toxicol Lett 2014 May 2;226(3):257-63. (IF 3.569)
51. Xin F, Jiang L, Liu X, Geng C, Wang W, Zhong L, Yang G, Chen M.
MUTAT RES-GEN TOX EN 2014 Jul 15;769:29-33. (IF 2.506)
53. Xia Y, Qi F, Zou J, Yang J, Yao Z.
Brain Behav Immun 2014 Nov;42:212-21. (IF 6.633)
54. Liu G, Song Y, Cui L, Wen Z, Lu X.
INT J CLIN EXP PATHO 2015 Feb 1;8(2):1402-10. (IF 0.252)
55. Li Y, Chen X, Tang X, Zhang C, , Wang L, Chen P, Pan M, , Lu C.
Int J Mol Sci 2015 Mar 18;16(3):6266-80. (IF 4.556)
56. Wang M, Zhou W, Zhou X, Zhuang F, Chen Q, Li M, Ma T, Gu S.
Behav Brain Res 2015 Mar 1;280:128-40. (IF 2.977)
57. Zhu M, Sun WJ, Wang YL, Li Q, Yang HD, Duan ZL, He L, Wang Q.
Gene 2015 Apr 1;559(2):103-11. (IF 2.984)
58. Jin X, Liu Y, Liu J, Lu W, Liang Z, Zhang D, Liu G, Zhu H, Xu N, Liang S.
PLoS One 2015 Aug 7;10(8):e0133770. (IF 2.74)
59. Xiao W, Beibei F, Guangsi S, Yu J, Wen Z, Xi H, Youjia X.
J Endocrinol 2015 Sep;226(3):121-34. (IF 4.041)
60. Ma X, Dang C, Kang H, Dai Z, Lin S, Guan H, Liu X, Wang X, Hui W.
Int Immunopharmacol 2015 Sep;28(1):399-408. (IF 3.943)
61. Yan SX, Deng XM, Wang QT, Sun XJ, Wei W.
Acta Pharmacol Sin 2015 Nov;36(11):1367-76. (IF 5.064)
62. Liu GY, , Jiang XX, Zhu X, He WY, Kuang YL, Ren K, Lin Y, Gou X.
Acta Pharmacol Sin 2015 Dec;36(12):1473-9. (IF 5.064)
63. Hong W, , Xu XY, Qiu ZH, Gao JJ, Wei ZY, Zhen L, Zhang XL, Ye ZB.
Acta Pharmacol Sin 2015 Dec;36(12):1487-96. (IF 5.064)
64. Zou Q, Hong W, Zhou Y, Ding Q, Wang J, Jin W, Gao J, Hua G, Xu X .
J Orthop Surg Res 2016 Jan 7;11:3. (IF 1.777)
65. Zhuang F, Zhou X, Gao X, Lou D, Bi X, Qin S, Sun C, Ye P, Wang Y, Ma T, Li M, Gu S .
Peptides 2016 Feb;76:115-29. (IF 2.843)
66. Ma M, Bai J, Ling Y, Chang W, Xie G, Li R, Wang G, Tao K .
Mol Med Rep 2016 Mar;13(3):2850-6. (IF 2.1)
67. Qu L, Gao Y, Sun H, Wang H, Liu X, Sun D.
Biol Trace Elem Res 2016 Apr;170(2):366-72. (IF 2.639)
69. Qu B, Xing R, Wang H, Chen X, Ge Q, Peng D, Wang G .
Xenobiotica 2016 May 24:1-7. (IF 1.902)
70. Fu M, Song Y, Wen Z, Lu X, Cui L .
Nutrients 2016 May 12;8(5). pii: E286. (IF 4.546)
71. L Chai Y, Z Xu J, L Zhang Y, Sheng GT.
GENET MOL RES 2016 Jun 2;15(2). doi: 10.4238/gmr.150267521. (IF 1.013)
72. L Chai Y, Z Xu J, L Zhang Y, Sheng GT.
GENET MOL RES 2016 Jun 2;15(2). doi: 10.4238/gmr.150267521. (IF 1.013)
73. Cheong CU, Yeh CS, Hsieh YW, Lee YR, Lin MY, Chen CY, Lee CH .
Molecules 2016 Jul 9;21(7). pii: E898. (IF 3.267)
74. Guo C, Li C, Yang K, Kang H, Xu X, Xu X, Deng L .
SCI REP-UK 2016 Aug 8;6:31318. (IF 3.998)
75. Tan Z, Luo M, Yang J, Cheng Y, Huang J, Lu C, Song D, Ye M, Dai M, Gonzalez FJ, Liu A, Guo B .
J Pharm Pharmacol 2016 Sep;68(9):1203-13. (IF 2.571)
76. Liu P, Sun Y, Qiu G, Jiang H, Qiu G .
Mol Med Rep 2016 Oct;14(4):2904-14. (IF 2.1)
77. Zhuang F, Li M, Gao X, Wang Y, Wang D, Ma X, Ma T, Gu S .
Behav Brain Res 2016 Oct 15;313:158-71. (IF 2.977)
78. Li Q, Tang Y, Qin J, Yi L, Yang Y, Wang J, He J, Su Q, Tan H .
Mol Med Rep 2016 Nov;14(5):4666-4672. (IF 2.1)
79. Wang J, Li J, Liu J, Xu M, Tong X, Wang J .
Mol Med Rep 2016 Nov;14(5):4063-4068. (IF 2.1)
80. Yao B, Xu Y, Wang J, Qiao Y, Zhang Y, Zhang X, Chen Y, Wu Q, Zhao Y, Zhu G, Sun F, Li Z, Yuan H .
Cell Signal 2016 Nov;28(11):1703-12. (IF 3.968)
81. Zhang J, Zhao G, Lin J, Che C, Li C, Jiang N, Hu L, Wang Q .
Exp Eye Res 2016 Nov 23. pii: S0014-4835(16)30487-0. (IF 3.011)
82. Ma F, Zhou Z, Li N, Zheng L, Wu C, Niu B, Tang F, He X, Li G, Hua J .
SCI REP-UK 2016 Dec 12;6:38805. (IF 3.998)
85. Lu Y, Xie T, Zhang Y, Zhou F, Ruan J, Zhu W, Zhu H, Feng Z, Zhou X .
BMC COMPLEM ALTERN M 2017 Jan 5;17(1):15. (IF 2.833)
86. Fang Y, Xu Z, Shi Y, Pei F, Yang W, Ma N, Kimatu BM, Liu K, Qiu W, Hu Q .
Food Chem 2017 Mar 15;219:391-398. (IF 6.306)
87. Wang P, Jiang L, Zhou N, Zhou H, Liu H, Zhao W, Zhang H, Zhang X, Hu Z
ONCOTARGET 2018 Jan 3;9(9):8427-8440. (IF 5.168)
88. Wu XP, She RX, Yang YP, Xing ZM, Chen HW, Zhang YW
J Biomed Sci 2018 Feb 7;25(1):10. (IF 5.762)
89. Dai XY, Zhou BF, Xie YY, Lou J, Li KQ
Oncol Lett 2018 May;15(5):8019-8026. (IF 2.311)
90. Yang Y, Jing Y, Yang J, Yang Q
Exp Ther Med 2018 Jun;15(6):5189-5198. (IF 1.785)
91. Meng H, Sun X, Song Y, Zou J, An G, Jin Z, Yang L
Clin Immunol 2018 Jul;192:40-49. (IF 3.368)
92. Zhang ZL, Liu GC, Peng L, Zhang C, Jia YM, Yang WH, Mao L
Gene Ther 2018 Jul;25(4):284-296. (IF 4.128)
93. Zhou R, Wu J, Tang X, Wei X, Ju C, Zhang F, Sun J, Shuai D, Zhang Z, Liu Q, Lv XB
Oncol Lett 2018 Aug;16(2):1967-1974. (IF 2.311)
94. Wang Q, Wei J, Wang C, Zhang T, Huang D, Wei F, He F, Cai W, Yang P, Zeng S, Li W, Cao J
Oncol Lett 2018 Aug;16(2):2366-2372. (IF 2.311)
95. Zhang P, Xu R, Guo Y, Qin J, Dai Y, Liu N, Wu C
Cell Biol Int 2018 Aug;42(8):1041-1049. (IF 2.571)
96. Song Y, Zhu JS, Hua R, Du L, Huang ST, Stackman RW Jr, Zhang G, Zhang YM
Front Pharmacol 2018 Aug 3;9:840. (IF 4.225)
97. Deng Y, Yang J, Luo F, Qian J, Liu R, Zhang D, Yu H, Chu Y
CANCER IMMUNOL IMMUN 2018 Sep;67(9):1355-1364. (IF 5.442)
98. Han B, Feng D, Yu X, Liu Y, Yang M, Luo F, Zhou L, Liu F
Exp Ther Med 2018 Sep;16(3):1935-1943. (IF 1.785)
99. Feng Y, Guo X, Huang X, Wu M, Li X, Wu S, Luo X
Mol Med Rep 2018 Oct;18(4):3866-3872. (IF 2.1)
100. Gong H, Sheng X, Xue J, Zhu D
Exp Ther Med 2018 Oct;16(4):3745-3751. (IF 1.785)
101. Liu H, Li X, Yu WQ, Liu CX
Int J Mol Med 2018 Nov;42(5):2373-2382. (IF 3.098)
102. Lu X, Wang Q, Gu H, Zhang X, Qi Y, Liu Y
Clin Genet 2018 Nov;94(5):419-428. (IF 3.578)
103. Li Z, Zhang Q, Wu Y, Hu F, Gu L, Chen T, Wang W
Exp Ther Med 2018 Nov;16(5):3951-3958. (IF 1.785)
105. Zuo H, Liu X, Wang D, Li Y, Xu X, Peng R, Song T
Int J Med Sci 2018 Nov 5;15(14):1658-1666. (IF 2.523)
106. Jianfeng Shi, Weibo Zhao, Haijian Ying, Ying Zhang, Juping Du, Shuaishuai Chen, Jun Li, Bo Shen
Int J Rheum Dis. doi: 10.1111/1756-185X.13198. (IF 1.98)
107. Jie Feng, Jing-Xue Wang, Ye-Hong Du, Ying Liu, Wei Zhang, Jing-Fei Chen, Yuan-Jie Liu, Min Zheng, Ke-Jian Wang, Gui-Qiong He
CNS Neurosci Ther. doi: 10.1111/cns.12983. (IF 4.074)
108. Zhou P, Deng B, Wu M, Ding F, Wang L
KIDNEY BLOOD PRESS R. 44(6):1453-1464. (IF 1.898)
109. Yue SJ, Liu J, Wang AT, Meng XT, Yang ZR, Peng C, Guan HS, Wang CY, Yan D
AM J PHYSIOL-ENDOC M 2019 Jan 1;316(1):E73-E85. (IF 3.469)
111. Yong YX, Li YM, Lian J, Luo CM, Zhong DX, Han K
J Cell Biochem. 120(1):368-379. (IF 4.237)
113. Yang D, Hu C, Deng X, Bai Y, Cao H, Guo J, Su Z
Molecules. 24(3). pii: E514. (IF 3.267)
114. Li B, Lei SS, Su J, Cai XM, Xu H, He X, Chen YH, Lu HX, Li H, Qian LQ, Zheng X, Lv GY, Chen SH
EVID-BASED COMPL ALT. 2019:7095684. (IF 1.813)
115. Ma C, Gao T, Ju J, Zhang Y, Ni Q, Li Y, Zhao Z, Chai J, Yang X, Sun M
ONCOTARGETS THER. 12:1475-1495. (IF 3.337)
117. Huihui Sun, Dong Li, Ming Yuan, Qiuju Li, Ni Li, Guoyun Wang
Biol Reprod. doi: 10.1093/biolre/ioy212. (IF 3.322)
119. Xiang M, Jiang Y, Hu Z, Yang Y, Du X, Botchway BO, Fang M
Am J Transl Res. 11(4):2288-2303. eCollection 2019. (IF 3.375)
120. Zhang J, Lin Y, Dai X, Fang W, Wu X, Chen X
FASEB J. 33(6):7748-7757. (IF 4.966)
121. Liu B, Zhang Q, Wu X, Fu Y, Wang H, Guan Y, Yang S, Liu Y, Cao W, Wang J
EVID-BASED COMPL ALT. 2019:9148754. (IF 1.813)
122. Sun J, Zhou C, Ma Q, Chen W, Atyah M, Yin Y, Fu P, Liu S, Hu B, Ren N, Zhou H
J Cancer. 10(15):3333-3343. (IF 3.565)
123. Gao E, Wu S, Xu Q, Zeng Y, Tan N, He S, Yang Y, Wei J
Exp Ther Med. 18(1):332-341. (IF 1.785)
124. Yang GY, Liu FY, Li X, Zhu QR, Chen BJ, Liu LQ
CHINESE MED J-PEKING. 132(14):1700-1705. (IF 1.585)
125. Li F, Song X, Su G, Wang Y, Wang Z, Qing S, Jia J, Wang Y, Huang L, Zheng K, Wang Y
Biochem Pharmacol. 166:82-92. (IF 4.96)
127. Zhang Y, Guo S, Xie C, Wang R, Zhang Y, Zhou X, Wu X
Animals (Basel). 9(9). pii: E610.
128. Wang Yang, Guowei Zhang, Fan Jiang, Yingfei Zeng, Peng Zou, Huihui An, Qing Chen, Xi Ling, Fei Han, Wenbin Liu, Huan Yang, Jinyi Liu, Jia Cao, Lin Ao
TOXICOL APPL PHARM . doi: 10.1016/j.taap.2019.05.004. (IF 3.616)
129. Deng M, Sun J, Xie S, Zhen H, Wang Y, Zhong A, Zhang H, Lu R, Guo L
Mol Med Rep. 20(3):2258-2266. (IF 2.1)
130. Ma Z, Lu S, Sun D, Bai M, Jiang T, Lin N, Zhou H, Zeng S, Jiang H
BRIT J PHARMACOL. 176(17):3236-3249. (IF 7.73)
131. Cao H, Jia Q, Shen D, Yan L, Chen C, Xing S
Exp Ther Med. 18(4):2451-2458. (IF 1.785)
133. Chen J, Liang B, Bian D, Luo Y, Yang J, Li Z, Zhuang Z, Zang S, Shi J
BIOCHEM BIOPH RES CO. 518(4):691-697. (IF 2.985)
134. Xue B, Hou G, Zhang G, Huang J, Li L, Nan Y, Mu Y, Wang L, Zhang L, Han X, Ren X, Zhao Q, Wu C, Wang J, Zhou EM
Front Microbiol. 10:2313. (IF 4.235)
136. Kan J, Zhao C, Lu S, Shen G, Yang J, Tong P, Xi L, Zhang R, Liang X, Su D, Li D, Liu Y
J Cell Physiol. 234(11):21395-21406. (IF 5.546)
137. Jin L, Wang Q, Chen J, Wang Z, Xin H, Zhang D
Pharmaceutics. 11(11). pii: E615. (IF 4.421)
138. Li S, Fu Y, Pang Y, Tong H, Li S, Yan Y
J Cell Physiol. 234(11):21211-21223. (IF 5.546)
139. Sun X, Yao L, Liang H, Wang D, He Y, Wei Y, Ye L, Wang K, Li L, Chen J, Zhang CY, Xu G, Wang F, Zen K
Mucosal Immunol. 12(6):1280-1290. (IF 6.726)
140. Chen X, Qian B, Kong X, Hao J, Ye Y, Yang K, Xu T, Zhang F
Neurosci Lett. 712:134480. (IF 2.274)
141. Fang X, Liao R, Yu Y, Li J, Guo Z, Zhu T
MEDIAT INFLAMM. 2019:4952131. (IF 3.758)
142. Li Y, Yu Q, Li R, Luo J, Yuan D, Song J, Sun Y, Long T, Yang Z
ONCOTARGETS THER. 12:9239-9248. (IF 3.337)
143. Han X, Zhang Y, Guo J, You Y, Zhan J, Huang W
J Food Sci. 84(12):3815-3824. (IF 2.478)
145. Dhar R, Zhang L, Li Y, Rana MN, Hu Z, Li Z, Cui H, Tang H
Life Sci. 238:116962. (IF 3.647)
146. Siting Chen, Guanglong Qiu
Plant Signal Behav. doi: 10.1080/15592324.2019.1709719. (IF 1.671)
147. Huifeng Cheng, Miaojun Lv, Rulin Mi, Guofang Xue
Folia Neuropathol. doi: 10.5114/fn.2020.102436. (IF 1.278)
148. Li S, Sun Y, Tian T, Qin X, Lin S, Zhang T, Zhang Q, Zhou M, Zhang X, Zhou Y, Zhao H, Zhu B, Cai X
CELL PROLIFERAT. 53(1):e12708. (IF 5.753)
149. Fang Xu, Xiaolu Shen, Congcong Sun, Xiaomin Xu, Wenhuan Wang, Jiayong Zheng
Med Sci Monit. doi: 10.12659/MSM.920670.
150. Lu Z, Wu C, Zhu M, Song W, Wang H, Wang J, Guo J, Li N, Liu J, Li Y, Xu H
Int J Oncol. 56(2):439-447. (IF 3.899)
151. Yunshu Yang, Yang Liu, Xiang He, Fangfang Yang, Shichao Han, Anhui Qin, Gaofeng Wu, Mengdong Liu, Zhenzhen Li, Jing Wang, Xuekang Yang, Dahai Hu
Immunol Cell Biol. doi: 10.1111/imcb.12308. (IF 3.745)
152. Songda Chen, Shan Pan, Huijie Wu, Jingyuan Zhou, Yueli Huang, Shuai Wang, Aiqun Liu
Cancer Manag Res. doi: 10.2147/CMAR.S237443. (IF 2.886)
153. Fali Zhao, Yi Wu, Wei Yang, Dongdong Wu, Can Wang, Fengmin Zhang
Acta Histochem. doi: 10.1016/j.acthis.2020.151551. (IF 2.107)
154. Chunyan Wang, Jingwei Cao, Shurong Duan, Ran Xu, Hongli Yu, Xin Huo, Yuanyuan Qian
J Stroke Cerebrovasc Dis. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2020.104748.
155. Qijun Lv, Junfeng Deng, You Chen, Yizhen Wang, Bo Liu, Jie Liu
Mol Pharm. doi: 10.1021/acs.molpharmaceut.0c00177.
156. Yong Huang, Yuting Wang, Lixin Lin, Peng Wang, Lei Jiang, Jian Liu, Xueming Wang
Mol Cell Probes. doi: 10.1016/j.mcp.2020.101563.
157. Houzong Yao, Shu Chen, Zhiqin Deng, Man-Kit Tse, Yudai Matsuda, Guangyu Zhu
Inorg Chem. doi: 10.1021/acs.inorgchem.0c01880. (IF 4.825)
158. Qinghai Meng, Yu Li, Tingting Ji, Ying Chao, Jun Li, Yu Fu, Suyun Wang, Qi Chen, Wen Chen, Fuhua Huang, Youran Wang, Qichun Zhang, Xiaoliang Wang, Huimin Bian
J Adv Res. doi: 10.1016/j.jare.2020.08.010. (IF 6.992)
159. Zhengxia Wang, Ningfei Ji, Zhongqi Chen, Zhixiao Sun, Chaojie Wu, Wenqing Yu, Fan Hu, Mao Huang, Mingshun Zhang
Allergy Asthma Immunol Res. doi: 10.4168/aair.2020.12.5.859.
161. Yingchun Chen, Cui Li, Yaodong Yi, Weijuan Du, Huidi Jiang, Su Zeng, Hui Zhou
Drug Metab Dispos. doi: 10.1124/dmd.120.000025. (IF 3.231)
162. Han Zhou, Xiaoyun Qian, Nana Xu, Shasha Zhang, Guangjie Zhu, Yuan Zhang, Dingding Liu, Cheng Cheng, Xiaocheng Zhu, Yongze Liu, Ling Lu, Jie Tang, Renjie Chai, Xia Gao
Cell Death Dis. doi: 10.1038/s41419-020-03110-8. (IF 6.304)
163. Han Xie, Yuan-Mei Gao, Yong-Chang Zhang, Ming-Wang Jia, Fang Peng, Qing-He Meng, Yi-Chun Wang
J Cell Mol Med. doi: 10.1111/jcmm.15989. (IF 4.486)
164. Yijing Zheng, Yuemiao Chen, Xiaolang Lu, Qihao Weng, Gaole Dai, Yang Yu, Kehe Yu, Weiyang Gao
Am J Pathol. doi: 10.1016/j.ajpath.2020.08.013. (IF 3.491)
165. Luping Yu, Huiru Zhang, Xuebing Guan, Dongdong Qin, Jian Zhou, Xin Wu
Development. doi: 10.1242/dev.196931. (IF 5.611)
166. Ning Ma, Xingjie Li, Hongyu Jiang, Yulong Dai, Guofeng Xu, Zongde Zhang
J Virol. doi: 10.1128/JVI.01753-20. (IF 4.501)
167. Shaohong Fang, Xin Wan, Xiaoyi Zou, Song Sun, Xinran Hao, Chenchen Liang, Zhenming Zhang, Fangni Zhang, Bo Sun, Hulun Li, Bo Yu
Cell Death Dis. doi: 10.1038/s41419-020-03357-1. (IF 6.304)
168. Zhujun Yi, Yilin Wu, Wenfeng Zhang, Tao Wang, Jianping Gong, Yao Cheng, Chunmu Miao
Front Immunol. doi: 10.3389/fimmu.2020.595316. (IF 5.085)
169. Ning-Ning Ji, Lei Du, Ying Wang, Ke Wu, Zi-Yang Chen, Rong Hua, Yong-Mei Zhang
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2020.605618. (IF 4.225)
170. Susu Guo, Yuxin Chen, Yueyue Yang, Xiao Zhang, Lifang Ma, Xiangfei Xue, Yongxia Qiao, Jiayi Wang
Cell Death Dis. doi: 10.1038/s41419-020-03299-8. (IF 6.304)
171. Shujing Wang, Ziteng Deng, Jia Wang, Wenjun Zhang, Fenghua Liu, Jianqin Xu, Yunfei Ma
Res Vet Sci. doi: 10.1016/j.rvsc.2020.12.005. (IF 1.892)
172. Li Yan, Qingling Jia, Hui Cao, Chuan Chen, Sanli Xing, Yan Huang, Dingzhu Shen
Exp Ther Med. doi: 10.3892/etm.2020.9457. (IF 1.785)
173. Jian Hu, Pei-Le Liu, Yan Hua, Bei-Yao Gao, Yu-Yuan Wang, Yu-Long Bai, Chan Chen
Neural Regen Res. doi: 10.4103/1673-5374.290900. (IF 3.171)
174. Liang Liang, Yage Zheng, Yinping Xie, Ling Xiao, Gaohua Wang
Int Immunopharmacol. doi: 10.1016/j.intimp.2020.107298. (IF 3.943)
175. Fang Qu, Yingshuang Song, Yaqin Wu, Yujie Huang, Qi Zhong, Yifan Zhang, Zhen Fan, Chun Xu
Exp Cell Res. doi: 10.1016/j.yexcr.2021.112505. (IF 3.383)
176. Si-Ting Huang, Zhi-Jing Song, Yu Liu, Wen-Chen Luo, Qian Yin, Yong-Mei Zhang
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2021.615202. (IF 4.225)
177. Wenquan Lu, Zhen Ni, Shuqin Jiang, Mingfu Tong, Jian Zhang, Jing Zhao, Chenchen Feng, Qiaoyu Jia, Jingyun Wang, Tingting Yao, Hanbing Ning, Yongquan Shi
Phytother Res. doi: 10.1002/ptr.6915. (IF 4.087)
178. Tao Song, Wei Chen, Xi Chen, Hui Zhang, Yijuan Zou, Hao Wu, Fuchun Lin, Liyi Ren, Yan Kang, Hao Lei
Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. doi: 10.1016/j.pnpbp.2021.110252.
179. Sheng Chen, Xinheng Zhang, Yu Nie, Hongxin Li, Weiguo Chen, Wencheng Lin, Feng Chen, Qingmei Xie
Virol Sin. doi: 10.1007/s12250-021-00375-x. (IF 3.242)
180. Lingzhi Niu, Xin Liu, Jing Zhao, Yuanping Wang, Yanxia Li, Ke Li, Yingjian Sun, Yajuan Zheng
Int J Mol Med. doi: 10.3892/ijmm.2021.4892. (IF 3.098)
181. Weijuan Hu, Yibing Wang, Bin Cheng, Luyang Xu, Yin Zhou, Lidong Wu
Mol Med Rep. doi: 10.3892/mmr.2021.12004. (IF 2.1)
182. Linlin Yu, Jing Wang, Ya Zou, Hairong Zeng, Weiwei Cheng, Xiaoping Jing
Biomed Pharmacother. doi: 10.1016/j.biopha.2021.111449. (IF 4.545)
183. Hanwen Liu, Chunyan Jiang, Boya La, Meng Cao, Song Ning, Jing Zhou, Zhengjie Yan, Chuyu Li, Yugui Cui, Xiang Ma, Meilian Wang, Li Chen, Youjia Yu, Feng Chen, Yuexin Zhang, Huimin Wu, Jiayin Liu, Lianju Qin
Stem Cell Res Ther. doi: 10.1186/s13287-021-02382-x. (IF 5.116)
184. Rongchuan Zhao, Tao Luo, Pengjiao Ma, Liang Ge, Zonghai Chen, Xinyan Wang, Wei Liao, Lang Bao
Microb Pathog. doi: 10.1016/j.micpath.2021.104890.
185. Yangyang Xia, Shouzhen Chen, Jianfeng Cui, Yong Wang, Xiaochen Liu, Yangli Shen, Li Gong, Xuewen Jiang, Wenfu Wang, Yaofeng Zhu, Shuna Sun, Jiangxia Li, Yongxin Zou, Benkang Shi
Biochem Pharmacol. doi: 10.1016/j.bcp.2021.114575. (IF 4.96)
186. Chengxiao Ma, Wen Zhang, Wengcong Wang, Jiabing Shen, Kefu Cai, Mei Liu, Maohong Cao
Cell Death Dis. doi: 10.1038/s41419-021-03967-3. (IF 6.304)
187. Lin Xu, Bo Tan, Di Huang, Meijie Yuan, Tingting Li, Ming Wu, Chaoyang Ye
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2021.626510. (IF 4.225)
188. Zhenwan Li, Jin Ma, Zhongsheng Kuang, Yong Jiang
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2021.701635. (IF 4.225)
189. Fangce Wang, Zheng Li, Jie Zhou, Guangming Wang, Wenjun Zhang, Jun Xu, Aibin Liang
J Exp Clin Cancer Res. doi: 10.1186/s13046-021-02071-w.
190. Wei Wang, Rui Wang, Zhijun Jiang, Haonan Li, Zemeng Zhu, Arslan Khalid, Dexiang Liu, Fang Pan
J Neurochem. doi: 10.1111/jnc.15439. (IF 4.066)
191. Shuanghui Lu, Zhiyuan Ma, Yong Gu, Ping Li, Yingchun Chen, Mengru Bai, Hui Zhou, Xi Yang, Huidi Jiang
J Appl Toxicol. doi: 10.1002/jat.4109. (IF 2.997)
192. Fang Geng, Yunxiao Xie, Yi Wang, Jinqiu Wang
Food Chem. doi: 10.1016/j.foodchem.2021.129580. (IF 6.306)
193. Zhijie Zhao, Tongqi Li, Xiaohua Dong, Xiaojing Wang, Zhongxiao Zhang, Changyi Zhao, Xueran Kang, Ruizhe Zheng, Xinyuan Li
Oxid Med Cell Longev. doi: 10.1155/2021/7093844. (IF 5.076)
194. Yang Yang, Pu Xiang, Qi Chen, Ying Luo, Hong Wang, Huan Li, Lu Yang, Congli Hu, Jiahua Zhang, Yuke Li, Hui Xia, Zhihao Chen, Junqing Yang
Int J Biol Sci. doi: 10.7150/ijbs.60149. (IF 4.858)
195. Weifeng Chen, Jingyao Wang, Qiumei Zhao, Dandan Liu, Donglin Sun, Ningxia Xie, Haohao Zhang, Deji Ye, Chaoyang Li, Yongzhong Liu, Xiaoren Zhang
Oxid Med Cell Longev. doi: 10.1155/2021/7569168. (IF 5.076)
196. Chuanqi Wang, Yang Liu, Huiting Wang, Feng Gao, Xin Guan, Baoming Shi
Mol Nutr Food Res. doi: 10.1002/mnfr.202100301. (IF 5.309)
197. Jiachun Song, Longting Du, Ping Liu, Fuhui Wang, Bo Zhang, Yinyin Xie, Jing Lu, Yi Jin, Yan Zhou, Gang Lv, Jianmin Zhang, Saijuan Chen, Zhu Chen, Xiaojian Sun, Yuanliang Zhang, Qiuhua Huang
Cancer Commun (Lond). doi: 10.1002/cac2.12189.
198. Zhaoyang Jing, Hongyan Shi, Jianfei Chen, Da Shi, Jianbo Liu, Longjun Guo, Jin Tian, Yang Wu, Hui Dong, Zhaoyang Ji, Jiyu Zhang, Liaoyuan Zhang, Xin Zhang, Li Feng
J Virol. doi: 10.1128/JVI.01246-21. (IF 4.501)
199. Wen-Heng Ji, Dan-Dan Li, Dan-Ping Wei, Ai-Qin Gu, Ying Yang, Jing-Pian Peng
Front Immunol. doi: 10.3389/fimmu.2021.763067. (IF 5.085)
200. Qi Liu, Mengyue Yang, Lu Zhang, Ruoxi Zhang, Xingtao Huang, Xuedong Wang, Wenjuan Du, Jingbo Hou
Mol Med Rep. doi: 10.3892/mmr.2021.12348. (IF 2.1)
201. Chen Lu, Guangyao Ning, Panpan Si, Chunsheng Zhang, Wenjian Liu, Wei Ge, Kai Cui, Renquan Zhang, Shenglin Ge
Biochem Cell Biol. doi: 10.1139/bcb-2020-0505. (IF 2.46)
202. Zhixiong Li, Guangxu Xiao, Huanyi Wang, Shuang He, Yan Zhu
J Ethnopharmacol. doi: 10.1016/j.jep.2021.114481. (IF 3.69)
203. Xingyun Liu, Jia Yang, Chengwei Yang, Xiang Huang, Mingming Han, Fang Kang, Juan Li
Cancer Cell Int. doi: 10.1186/s12935-021-02334-8. (IF 4.175)
204. Lingdi Nie, Liwen Jiang, John P Quinn, Blair D Grubb, Minyan Wang
Int J Mol Sci. doi: 10.3390/ijms222212273. (IF 4.556)
205. Qiong Jiang, Xianfeng Dong, Danqing Hu, Lejun Chen, Yukun Luo
Bioengineered. doi: 10.1080/21655979.2021.1992332. (IF 2.205)
206. Xin Wang, Wenting Zhang, Jingtao Na, Yanping Huo, Yacheng Wang, Ketong Liu
J Healthc Eng. doi: 10.1155/2021/3843830. (IF 1.803)
207. Wenting Zhang, Xin Wang, Jing Li, Mingyuan Xu, Xiaolu Ren, Huiying Liu, Lu Xu, Jun Shao
J Healthc Eng. doi: 10.1155/2021/3433615. (IF 1.803)
208. Guang-Ping Lang, Can Li, Ying-Ying Han
Neural Regen Res. doi: 10.4103/1673-5374.313050. (IF 3.171)
209. Qian Jiang, Jie Yin, Jiashun Chen, Xiaokang Ma, Miaomiao Wu, Xilong Li, Kang Yao, Bie Tan, Yulong Yin
Anim Nutr. doi: 10.1016/j.aninu.2021.02.003.
210. Dan-Dan Wang, Xin-Yue Wu, Ji-Yang Dong, Xiu-Ping Cheng, Shao-Fei Gu, Opeyemi Joshua Olatunji, Yan Li, Jian Zuo
J Inflamm Res. doi: 10.2147/JIR.S346365.
211. Hao Pan, Ting Song, Ziqian Wang, Yafei Guo, Hong Zhang, Tong Ji, Keke Cao, Zhichao Zhang
J Biochem. doi: 10.1093/jb/mvab073. (IF 2.476)
212. Qin Xiao, Zhan-Qi Dong, Yan Zhu, Qian Zhang, Xiu Yang, Miao Xiao, Peng Chen, Cheng Lu, Min-Hui Pan
Insects. doi: 10.3390/insects12121098. (IF 2.22)
213. Xiaowei Song, Yiliang Wang, Feng Li, Wenyan Cao, Qiongzhen Zeng, Shurong Qin, Zhaoyang Wang, Jiaoyan Jia, Ji Xiao, Xiao Hu, Kaisheng Liu, Yifei Wang, Zhe Ren
Front Microbiol. doi: 10.3389/fmicb.2021.799890. (IF 4.235)
214. Zeyuan Wang, Lehao Wu, Huiyu Wang, Yan Zhang, Hua Xiao
Cell Mol Life Sci. doi: 10.1007/s00018-021-04114-z. (IF 6.496)
215. Yang Li, Jinyan Shao, Jianfeng Song, Shuili Yu, Jiqin Wang, Keyu Sun
Biosci Rep. doi: 10.1042/BSR20210116.
216. Xiaobin Fang, Mengmeng Li, Weiyi Zhang, Jingyi Li, Tao Zhu
Mol Immunol. doi: 10.1016/j.molimm.2021.11.012. (IF 3.641)
217. Shengnan Qiu, Yang Liu, Yanan Gao, Huiyang Fu, Baoming Shi
Environ Sci Pollut Res Int. doi: 10.1007/s11356-021-15831-0.
218. Min Zhang, Shaoyang Sun, Lei Wang, Xu Wang, Tianhui Chen, Zexu Chen, Yongxiang Jiang
Clin Exp Ophthalmol. doi: 10.1111/ceo.14017. (IF 2.832)
219. Xiaoqin Tan, Chunpu Li, Ruirui Yang, Sen Zhao, Fei Li, Xutong Li, Lifan Chen, Xiaozhe Wan, Xiaohong Liu, Tianbiao Yang, Xiaochu Tong, Tingyang Xu, Rongrong Cui, Hualiang Jiang, Sulin Zhang, Hong Liu, Mingyue Zheng
J Med Chem. doi: 10.1021/acs.jmedchem.1c01205. (IF 6.205)
220. Jiahui Jiang, Qiao Tang, Jiaoe Gong, WeiHong Jiang, Yiting Chen, Qi Zhou, Alaa Aldeen, Shuanglian Wang, Chengmin Li, Wuwu Lv, Tao Du, Xingwei Wang, Xueying Long, Xueping Feng
Int J Biol Sci. doi: 10.7150/ijbs.69934. (IF 4.858)
221. Erling Hu, Qi Zhang, Sen Shang, Yinan Jiang, Xiaoyun Lu
iScience. doi: 10.1016/j.isci.2022.103966.
222. Feng Ye, Jinteng Li, Peitao Xu, Zhongyu Xie, Guan Zheng, Wenjie Liu, Guiwen Ye, Wenhui Yu, Jiajie Lin, Zepeng Su, Yunshu Che, Zhaoqiang Zhang, Peng Wang, Yanfeng Wu, Huiyong Shen
Stem Cell Res Ther. doi: 10.1186/s13287-022-02735-0. (IF 5.116)
223. Qiaoling Xiao, Li Lei, Jun Ren, Meixi Peng, Yipei Jing, Xueke Jiang, Junpeng Huang, Yonghong Tao, Can Lin, Jing Yang, Minghui Sun, Lisha Tang, Xingyu Wei, Zailin Yang, Ling Zhang
Front Oncol. doi: 10.3389/fonc.2022.817584. (IF 4.848)
224. Mengmeng Zhao, Hang Zhang, Huiyang Sha, Huawei Li, Ruining Wang
Dev Comp Immunol. doi: 10.1016/j.dci.2021.104296. (IF 3.192)
225. Yali Ling, Feng Xu, Xuedi Xia, Dexing Dai, Ruoman Sun, Zhongjian Xie
J Mol Endocrinol. doi: 10.1530/JME-21-0167. (IF 3.562)
226. Xiao Hu, Qiongzhen Zeng, Ji Xiao, Shurong Qin, Yuan Wang, Tianhao Shan, Di Hu, Yexuan Zhu, Kaisheng Liu, Kai Zheng, Yifei Wang, Zhe Ren
Front Microbiol. doi: 10.3389/fmicb.2022.838808. (IF 4.235)
227. Hui-Zhen Li, Kai-Ge Liu, Ning-Xi Zeng, Xiao-Feng Wu, Wen-Jun Lu, Han-Fang Xu, Can Yan, Li-Li Wu
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2022.826568. (IF 4.225)
228. Jiayang Liu, Zhefeng Meng, Tongyang Xu, Kudelaidi Kuerban, Songna Wang, Xuyao Zhang, Jiajun Fan, Dianwen Ju, Wenzhi Tian, Xuan Huang, Xiting Huang, Danjie Pan, Huaning Chen, Weili Zhao, Li Ye
Front Immunol. doi: 10.3389/fimmu.2022.845217. (IF 5.085)
229. Jianhong Zhou, Xiangxiang Lin, Huiping Shang, Yutuo Zhu, Jinrun Chen, Mengyun Deng, Mali Dai, Dan Lin, Serhii Vakal, Yuqin Wang, Xingyi Li
Biochem Pharmacol. doi: 10.1016/j.bcp.2022.114917. (IF 4.96)
230. Lexin He, Shixiang Zhou, Weihong Li, Qi Wang, Zhenhua Qi, Pingkun Zhou, Zhidong Wang, Jing Chen, Yaqiong Li, Zhongwu Lin
Dose Response. doi: 10.1177/15593258221086478.
231. Xiaohui Liu, Yating Sun, Qilu Wei, Wuqiang Jiang, Ming Jiao, Junteng Yan, Run Tian, Pei Yang, Kunzheng Wang, Chunsheng Wang
Eur J Pharmacol. doi: 10.1016/j.ejphar.2022.174871. (IF 3.263)
232. Miao Chen, Feng Wang, Limin Fan, Hairong Wang, Shuo Gu
Oxid Med Cell Longev. doi: 10.1155/2022/9381203. (IF 5.076)
233. Ying Shen, Jing Guo, Xueguang Zhang, Xiang Wang, Shaomi Zhu, Daijuan Chen, Wei Xiong, Guangxiu Lu, Xiaojun Liu, Can Dai, Fei Gong, Yan Wang, Ge Lin, Zhenbo Wang, Wenming Xu
Hum Reprod. doi: 10.1093/humrep/deac026. (IF 5.733)
234. Congcong Zhang, Jiacheng Lin, Chao Zhen, Fang Wang, Xuehua Sun, Xiaoni Kong, Yueqiu Gao
Biochem Biophys Res Commun. doi: 10.1016/j.bbrc.2022.03.011.
235. Ting Shang, Yue Guo, Xiu-Rong Li, Zhengcan Zhou, Yubo Qi, Khalid Salahdiin, Ru Shen, Shuang He, Mei Wang, Zhe-Xin Shi, Xin Zhao, Jian Yang, Guanwei Fan, Yuefei Wang, Xiumei Gao, Yan Zhu, Yuxin Feng
Biomed Pharmacother. doi: 10.1016/j.biopha.2022.112675. (IF 4.545)
236. Lin Tan, Weiming Qu, Dajun Wu, Minji Liu, Qiongjia Ai, Hongsai Hu, Qian Wang, Weishun Chen, Hongbing Zhou
Bioengineered. doi: 10.1080/21655979.2022.2062103. (IF 2.205)
237. Yihao Wu, Deying Jiang, Hao Zhang, Fanxing Yin, Panpan Guo, Xiaoxu Zhang, Ce Bian, Chen Chen, Shuixin Li, Yuhan Yin, Dittmar Böckler, Jian Zhang, Yanshuo Han
Front Cardiovasc Med. doi: 10.3389/fcvm.2022.883155.
238. Qi Tang, Qiang Guo, Ke Li, Fan Fei
Neuropsychiatr Dis Treat. doi: 10.2147/NDT.S364250.
239. Jia-Hui Sun, Ming Huang, Zhou Fang, Tian-Xiao Li, Ting-Ting Wu, Yi Chen, Da-Ping Quan, Ying-Ying Xu, Yu-Ming Wang, Yi Yang, Jian-Long Zou
Neural Regen Res. doi: 10.4103/1673-5374.324861. (IF 3.171)
240. Xiao-Zhen Zhang, Lin-Lin Wei, Xiao-Hui Zhang, Hui-Juan Jin, Su-Ren Chen
Development. doi: 10.1242/dev.200489. (IF 5.611)
241. Dijiao Ruan, Yuanyuan Wang, Sisi Li, Chao Zhang, Wenwen Zheng, Cong Yu
BMC Pharmacol Toxicol. doi: 10.1186/s40360-022-00573-7.
242. Qi Li, Dong-Na Zhou, Yi-Qing Tu, Xin-Wei Wu, Da-Qing Pei, Yun Xiong
Exp Ther Med. doi: 10.3892/etm.2022.11405. (IF 1.785)
243. Jianmin Wu, Zishen Lin, Xian Wang, Ying Zhao, Jinbiao Zhao, Hu Liu, Lee J Johnston, Lin Lu, Xi Ma
Microbiol Spectr. doi: 10.1128/spectrum.02124-21. (IF 5.465)
244. Yajing Cui, Yingbin Luo, Qiaohong Qian, Jianhui Tian, Zhihong Fang, Xi Wang, Yaoying Zeng, Jianchun Wu, Yan Li
Front Oncol. doi: 10.3389/fonc.2022.732860. (IF 4.848)
245. Zengying Liu, Chen Guan, Chenyu Li, Ningxin Zhang, Chengyu Yang, Lingyu Xu, Bin Zhou, Long Zhao, Hong Luan, Xiaofei Man, Yan Xu
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2022.862584. (IF 4.225)
246. Wei Zhao, Qiang Xu, Jiahui Yang, Xianghong Xie, Chunmei Li, Weihong Zhang, Enhui Chen, Yanfang Guo, Mingyue Gao, Jie Shi, Huabing Zhang, Hong Yao, Meixia Li, Li Yan, Fude Fang, Wenming Wu, Xiaojun Liu
iScience. doi: 10.1016/j.isci.2022.104544.
247. Mingxian Geng, Fanrui Zhao, Hongyan Lu, Li Fang, Ji Wang, Chunlei Liu, Weihong Min
Food Res Int. doi: 10.1016/j.foodres.2022.111311. (IF 4.972)
248. Chenjun Huang, Meng Fang, Xiao Xiao, Zhiyuan Gao, Ying Wang, Chunfang Gao
J Clin Lab Anal. doi: 10.1002/jcla.24459. (IF 1.54)
249. Yujing Huang, Xin Guo, Jing Zhang, Jianming Li, Mingyi Xu, Qing Wang, Zhongyang Liu, Yanping Ma, Ying Qi, Qiang Ruan
Virol Sin. doi: 10.1016/j.virs.2022.02.011. (IF 3.242)
250. Gelin Huang, Xueguang Zhang, Guanping Yao, Lin Huang, Sixian Wu, Xiaoliang Li, Juncen Guo, Yuting Wen, Yan Wang, Lijun Shang, Na Li, Wenming Xu
Reprod Biol Endocrinol. doi: 10.1186/s12958-022-00976-5.
251. Xiao-Feng Chen, Yumei Wang, Shaoxiu Ji, Xin Sun, Quansheng Feng, Han Yu, Chao Liu
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2022.911250. (IF 4.225)
252. Weilong Wang, Pengwei Ma, Wei Gao, Peiheng Lu, Xuerui Ding, Jiawei Chen, Hao Yuan, Lianjun Lu
Oxid Med Cell Longev. doi: 10.1155/2022/2210733. (IF 5.076)
253. Yuan-Yuan Li, Wen-Long Lei, Chang-Fa Zhang, Si-Min Sun, Bing-Wang Zhao, Ke Xu, Yi Hou, Ying-Chun Ouyang, Zhen-Bo Wang, Lei Guo, Qing-Yuan Sun, Zhiming Han
Exp Cell Res. doi: 10.1016/j.yexcr.2022.113135. (IF 3.383)
254. Xiao-Feng Chen, Shaoxiu Ji
Drug Des Devel Ther. doi: 10.2147/DDDT.S368306.
255. Lu-Yao Tong, Yong-Bing Deng, Wei-Hong Du, Wen-Zhu Zhou, Xin-Yu Liao, Xue Jiang
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2022.914153. (IF 4.225)
256. Xing He, Feng Tian, Fei Guo, Fangxing Zhang, Huiyong Zhang, Jin Ji, Lin Zhao, Jingyi He, Yutian Xiao, Longman Li, Chunmeng Wei, Caihong Huang, Yexin Li, Feng Zhang, Bo Yang, Huamao Ye, Fubo Wang
BMC Med. doi: 10.1186/s12916-022-02467-1. (IF 6.782)
257. Yunhao Wu, Wei Meng, Ming Guan, Xiaolong Zhao, Chen Zhang, Qiaojun Fang, Yuhua Zhang, Zihui Sun, Mingjing Cai, Dongdong Huang, Xuechun Yang, Yafeng Yu, Yong Cui, Shuangba He, Renjie Chai
Front Mol Neurosci. doi: 10.3389/fnmol.2022.963083. (IF 4.057)
258. Qiao Zhang, Lirui Duan, Yongcheng Li
Ultrason Sonochem. doi: 10.1016/j.ultsonch.2022.106066. (IF 6.513)
259. Liang Liang, Hui Wang, Ying Hu, Hetao Bian, Ling Xiao, Gaohua Wang
Phytother Res. doi: 10.1002/ptr.7518. (IF 4.087)
260. Xiangyu Zhao, Ting Peng, Xunhong Cao, Yingping Hou, Ruifeng Li, Tingting Han, Zeying Fan, Ming Zhao, Yingjun Chang, Hebin Chen, Cheng Li, Xiaojun Huang
Cell Rep. doi: 10.1016/j.celrep.2022.111342. (IF 8.109)
261. Jinhui Chen, Gang Liu, Yan Hong, Jing Han, Zhe Yang, Yanping Yang, Hong Li, Shumin Wang, Lili Jue, Qi Wang
Biomed Res Int. doi: 10.1155/2022/4887593. (IF 2.276)
262. Bingxian Bian, Li Li, Xing Ke, Hui Chen, Yi Liu, Naisheng Zheng, Yingxia Zheng, Yanhui Ma, Yunlan Zhou, Junyao Yang, Lanshu Xiao, Lisong Shen
Front Oncol. doi: 10.3389/fonc.2022.976329. (IF 4.848)
263. Haiyue Long, Ji Xiao, Xiaohui Wang, Minting Liang, Yapei Fan, Yuying Xu, Mengting Lin, Zhe Ren, Chaoxi Wu, Yifei Wang
Int J Biol Macromol. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2022.06.208. (IF 5.162)
264. Qiu-Yuan Gong, Lin Cai, Yao Jing, Wei Wang, Dian-Xu Yang, Shi-Wen Chen, Heng-Li Tian
Neural Regen Res. doi: 10.4103/1673-5374.335163. (IF 3.171)
265. Jiacheng Lin, Qihua Ling, Liang Yan, Bowu Chen, Fang Wang, Yihan Qian, Yueqiu Gao, Qian Wang, Hailong Wu, Xuehua Sun, Yanjun Shi, Xiaoni Kong
Cells. doi: 10.3390/cells11213368. (IF 4.366)
266. Leyang Wu, Lin Li, Xingpeng Yin, Chenyang Li, Wenjie Xin, Lina Liu, Zichun Hua
J Appl Microbiol. doi: 10.1111/jam.15720. (IF 3.066)
267. Bingke Ma, Xingyue Shan, Juehua Yu, Tailin Zhu, Ren Li, Hui Lv, Haidi Cheng, Tiantian Zhang, Lihua Wang, Feiyang Wei, Bo Meng, Xiaobing Yuan, Bing Mei, Xiao-Yong Zhang, Wei-Guang Li, Fei Li
Cell Rep. doi: 10.1016/j.celrep.2022.111722. (IF 8.109)
268. Yingchun Wang, Yuzhen Wang, Lu Ding, Xiaolei Ren, Bo Wang, Liyuan Wang, Songbo Zhao, Xuetian Yue, Zhuanchang Wu, Chunyang Li, Xiaohong Liang, Chunhong Ma, Lifen Gao
Cell Rep. doi: 10.1016/j.celrep.2022.111738. (IF 8.109)
269. Hao Wang, Hengxiang Zhang, Yuhan Chen, Huina Wang, Yangzi Tian, Xiuli Yi, Qiong Shi, Tao Zhao, Baolu Zhang, Tianwen Gao, Sen Guo, Chunying Li, Weinan Guo
Cells. doi: 10.3390/cells11223580. (IF 4.366)
270. Li Xu, Ying Li, Jinjun Ji, Yahui Lai, Jing Chen, Tao Ding, Haichang Li, Bin Ding, Weihong Ge
J Ethnopharmacol. doi: 10.1016/j.jep.2022.115597. (IF 3.69)
271. Xiaoshuang Zuo, Xinghui Wei, Cheng Ju, Xuankang Wang, Zhihao Zhang, Yangguang Ma, Zhijie Zhu, Xin Li, Zhiwen Song, Liang Luo, Xueyu Hu, Zhe Wang
Oxid Med Cell Longev. doi: 10.1155/2022/7223353. (IF 5.076)
272. Yu Cao, Meng Zhang, Ye Li, Jingjing Lu, Wanhui Zhou, Xiaoshuang Li, Hao Shi, Bin Xu, Shize Li
Int J Mol Sci. doi: 10.3390/ijms232314520. (IF 4.556)
273. Yipu Fan, Yihan Zhang, Kunyu Shi, Shan Cheng, Duanqing Pei, Xiaodong Shu
Cell Death Dis. doi: 10.1038/s41419-022-05447-8. (IF 6.304)
274. Yayun Gu, Yan Zhou, Sihan Ju, Xiaofei Liu, Zicheng Zhang, Jia Guo, Jimiao Gao, Jie Zang, Hao Sun, Qi Chen, Jinghan Wang, Jiani Xu, Yiqun Xu, Yingjia Chen, Yueshuai Guo, Juncheng Dai, Hongxia Ma, Cheng Wang, Guangfu Jin, Chaojun Li, Yankai Xia, Hongbing Shen, Yang Yang, Xuejiang Guo, Zhibin Hu
Cell Rep. doi: 10.1016/j.celrep.2022.111891. (IF 8.109)
275. Lijun Cui, Yu Wang, Liqin Ren, Zhidan Li, Yuzhu Jiang, Chao Wang, Xianbing Liu, Yushan Ren, Xuemei Hu
Parasit Vectors. doi: 10.1186/s13071-022-05560-9.
276. Zuoquan Xie, Zhen Wang, Fengying Fan, Jinpei Zhou, Zhaoxue Hu, Qingxia Wang, Xiyuan Wang, Qingzhong Zeng, Yan Zhang, Jiaxuan Qiu, Xiaoqian Zhou, Hui Xu, Hudagula Bai, Zhengsheng Zhan, Jian Ding, Huibin Zhang, Wenhu Duan, Xuekui Yu, Meiyu Geng
Cell Discov. doi: 10.1038/s41421-022-00481-4. (IF 6.255)
277. Haiying Que, Weiqi Hong, Tianxia Lan, Hao Zeng, Li Chen, Dandan Wan, Zhenfei Bi, Wenyan Ren, Min Luo, Jingyun Yang, Cai He, Ailing Zhong, Xiawei Wei
Signal Transduct Target Ther. doi: 10.1038/s41392-022-01283-6.
278. Xingjian Wen, Jia Wang, Jiuyu Fan, Rui Chu, Yilong Chen, Yajing Xing, Na Li, Guixue Wang
J Vis Exp. doi: 10.3791/64816.
279. Siyu Dai, Yan Liang, Mohan Liu, Yanting Yang, Hongqian Liu, Ying Shen
Mol Genet Genomic Med. doi: 10.1002/mgg3.2078.
280. Zhe Shi, Xue Li, Yu-Man Zhang, Yi-Yao Zhou, Xiu-Feng Gan, Qiao-Ying Fan, Chen-Qing He, Tong Shi, Shu-Yun Zhang
Br J Pharmacol. doi: 10.1111/bph.15934.
281. Xiao-Long Mo, Feng Liu, Chun-Hua Xing, Meng-Meng Shan, Bo Yao, Qi-Qi Sun, Yuan-Jing Zou, Kun-Huan Zhang, Jun Tan, Shao-Chen Sun, Yan-Ping Ren
J Cell Physiol. doi: 10.1002/jcp.30910. (IF 5.546)
283. Zhengyu Qian, Jingwei Ye, Jinteng Li, Yunshu Che, Wenhui Yu, Peitao Xu, Jiajie Lin, Feng Ye, Xiaojun Xu, Zepeng Su, Dateng Li, Zhongyu Xie, Yanfeng Wu, Huiyong Shen
J Adv Res. doi: 10.1016/j.jare.2022.10.005. (IF 6.992)