SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(2X)
收藏
产品编号 P0015B
数量
¥ 38.00
产品包装:
5ml
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(SDS-PAGE Sample Loading Buffer,2X),是一种经过改良的以溴酚蓝为染料,2倍浓缩的蛋白上样缓冲液。
可以用于常规的SDS-PAGE蛋白样品的上样。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
P0015B SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(2X) 5ml
说明书 1份

保存条件:
-20℃保存,至少一年有效。
注意事项:
SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(2X)中含少量DTT,有轻微刺激性气味,但不含剧毒的巯基乙醇。
SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(2X)必须完全溶解后再使用。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1. 在室温或不超过37℃的水浴中溶解SDS-PAGE上样缓冲液(2X)。水浴溶解后立即室温存放,尽量避免长时间置于水浴中。
2. 按照每1微升蛋白样品加入1微升蛋白上样缓冲液(2X)的比例,混合蛋白样品和蛋白上样缓冲液(2X)。
3. 100℃或沸水浴加热3-5分钟,以充分变性蛋白。
注意:如果起始时细胞或组织的用量较大,基因组DNA含量较高,煮沸3-5分钟后有可能仍然比较粘稠或者有粘稠状的半透明物体。此时需要再煮沸5-10分钟或者加入适量稀释成1X的蛋白上样缓冲液后再煮沸3-5分钟。充分煮沸后一方面可以使结合在基因组DNA上的蛋白充分释放,同时会导致基因组DNA的部分断裂从而使粘稠感消失,这样就不会影响后续的上样操作了。
4. 冷却到室温后,直接上样到SDS-PAGE胶加样孔内即可。
5. 通常电泳至蓝色染料到达胶的底端处附近即可停止电泳。
相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Huiming Zhang, Xian Fu, Xuemei Gong, Yun Wang, Haolin Zhang, Yu Zhao, Yue Shen
Nat Commun. doi: 10.1038/s41467-022-33606-0. (IF 12.121)
2. Fang Y, Xu Z, Shi Y, Pei F, Yang W, Ma N, Kimatu BM, Liu K, Qiu W, Hu Q .
Food Chem 2017 Mar 15;219:391-398. (IF 6.306)
3. Jie Wu, Qinjie Liu, Xufei Zhang, Miaomiao Tan, Xuanheng Li, Peizhao Liu, Lei Wu, Fan Jiao, Zhaoyu Lin, Xiuwen Wu, Xin Wang, Yun Zhao, Jianan Ren
Cell Death Dis. doi: 10.1038/s41419-022-05115-x. (IF 6.304)
4. Xie Y, Hao H, Kang A, Liang Y, Xie T, Sun S, Dai C, Zheng X, Xie L, Li J, Wang G.
J Ethnopharmacol 2010 Sep 15;131(2):290-9. (IF 3.69)
5. Xie Y, Wang G, Wang H, Yao X, Jiang S, Kang A, Zhou F, Xie T, Hao H.
Drug Metab Dispos 2012 Apr;40(4):796-802. (IF 3.231)
6. Lu B, Shao L, Feng S, Wang T, Zhong Y.
Sci China Life Sci 2014 Jan;57(1):46-51. (IF 4.611)
7. Ge C, Song J, Chen L, Wang L, Chen Y, Liu X, Zhang Y, Zhang L, Zhang M.
PLoS One 2014 Mar 13;9(3):e91564. (IF 2.74)
8. Zou Q, Hong W, Zhou Y, Ding Q, Wang J, Jin W, Gao J, Hua G, Xu X .
J Orthop Surg Res 2016 Jan 7;11:3. (IF 1.777)
9. Zhuang F, Zhou X, Gao X, Lou D, Bi X, Qin S, Sun C, Ye P, Wang Y, Ma T, Li M, Gu S .
Peptides 2016 Feb;76:115-29. (IF 2.843)
10. Ma M, Bai J, Ling Y, Chang W, Xie G, Li R, Wang G, Tao K .
Mol Med Rep 2016 Mar;13(3):2850-6. (IF 2.1)
11. Qu L, Gao Y, Sun H, Wang H, Liu X, Sun D.
Biol Trace Elem Res 2016 Apr;170(2):366-72. (IF 2.639)
13. Qu B, Xing R, Wang H, Chen X, Ge Q, Peng D, Wang G .
Xenobiotica 2016 May 24:1-7. (IF 1.902)
14. Fu M, Song Y, Wen Z, Lu X, Cui L .
Nutrients 2016 May 12;8(5). pii: E286. (IF 4.546)
15. L Chai Y, Z Xu J, L Zhang Y, Sheng GT.
GENET MOL RES 2016 Jun 2;15(2). doi: 10.4238/gmr.150267521. (IF 1.013)
16. Cheong CU, Yeh CS, Hsieh YW, Lee YR, Lin MY, Chen CY, Lee CH .
Molecules 2016 Jul 9;21(7). pii: E898. (IF 3.267)
17. Guo C, Li C, Yang K, Kang H, Xu X, Xu X, Deng L .
SCI REP-UK 2016 Aug 8;6:31318. (IF 3.998)
18. Tan Z, Luo M, Yang J, Cheng Y, Huang J, Lu C, Song D, Ye M, Dai M, Gonzalez FJ, Liu A, Guo B .
J Pharm Pharmacol 2016 Sep;68(9):1203-13. (IF 2.571)
19. Liu P, Sun Y, Qiu G, Jiang H, Qiu G .
Mol Med Rep 2016 Oct;14(4):2904-14. (IF 2.1)
20. Zhuang F, Li M, Gao X, Wang Y, Wang D, Ma X, Ma T, Gu S .
Behav Brain Res 2016 Oct 15;313:158-71. (IF 2.977)
21. Li Q, Tang Y, Qin J, Yi L, Yang Y, Wang J, He J, Su Q, Tan H .
Mol Med Rep 2016 Nov;14(5):4666-4672. (IF 2.1)
22. Wang J, Li J, Liu J, Xu M, Tong X, Wang J .
Mol Med Rep 2016 Nov;14(5):4063-4068. (IF 2.1)
23. Yao B, Xu Y, Wang J, Qiao Y, Zhang Y, Zhang X, Chen Y, Wu Q, Zhao Y, Zhu G, Sun F, Li Z, Yuan H .
Cell Signal 2016 Nov;28(11):1703-12. (IF 3.968)
24. Zhang J, Zhao G, Lin J, Che C, Li C, Jiang N, Hu L, Wang Q .
Exp Eye Res 2016 Nov 23. pii: S0014-4835(16)30487-0. (IF 3.011)
25. Ma F, Zhou Z, Li N, Zheng L, Wu C, Niu B, Tang F, He X, Li G, Hua J .
SCI REP-UK 2016 Dec 12;6:38805. (IF 3.998)
28. Lu Y, Xie T, Zhang Y, Zhou F, Ruan J, Zhu W, Zhu H, Feng Z, Zhou X .
BMC COMPLEM ALTERN M 2017 Jan 5;17(1):15. (IF 2.833)
30. Jiang T, Li H, Jiang R, Li H, Hou P, Chen Y, Bai J, Song J
Oncol Rep 2018 Sep;40(3):1533-1544. (IF 3.417)
31. Xiao Q, Dong M, Cheng F, Mao F, Zong W, Wu K, Wang H, Xie R, Wang B, Lei T, Guo D
Int J Oncol 2018 Sep;53(3):1069-1082. (IF 3.899)
32. Chen L, Kong L, Wei X, Wang Y, Wang B, Zhang X, Sun J, Liu H
J Cell Mol Med. 23(5):3325-3335. (IF 4.486)
33. Minhai Dong, Qungen Xiao, Jinyang Hu, Fangling Cheng, Po Zhang, Weifeng Zong, Qiaoying Tang, Xiaopeng Li, Feng Mao, Yue He, Xingjiang Yu, Feng Wan, Ting Lei, Dongsheng Guo, Baofeng Wang
Cancer Gene Ther. doi: 10.1038/s41417-020-0163-1. (IF 4.534)
34. Dongyang Li, Haitao Liu, Hongyang Wang, Shuwei Jia, Xiaoran Wang, Shuo Ling, Guichuan Chen, Xiaoyu Liu, Yu-Feng Wang
ASN Neuro. doi: 10.1177/17590914211043087. (IF 4.167)
35. Dongyang Li, Xiaoyu Liu, Tong Li, Xiaoran Wang, Shuwei Jia, Ping Wang, Yu-Feng Wang
Neurochem Res. doi: 10.1007/s11064-020-03218-5. (IF 3.038)
36. Weilan Wang, Chengmin Huang, Peng Luo, Jiang Yao, Jie Li, Wenxia Wang, Fengqin Liu
Onco Targets Ther. doi: 10.2147/OTT.S290270.
37. Dongyang Li, Tong Li, Jiawei Yu, Xiaoyu Liu, Shuwei Jia, Xiaoran Wang, Ping Wang, Yu-Feng Wang
Neurochem Res. doi: 10.1007/s11064-020-03129-5. (IF 3.038)
38. Qijie Li, Lu Fang, Junjie Chen, Siqi Zhou, Kai Zhou, Fengrui Cheng, Ying Cen, Yong Qing, Junliang Wu
J Burn Care Res. doi: 10.1093/jbcr/irab116. (IF 1.533)
39. Xiaojun Chen, Wenxin He, Mengzhe Sun, Yingjie Yan, Yichuan Pang, Gang Chai
FASEB J. doi: 10.1096/fj.202100069RR. (IF 4.966)
40. Daoqun Li, Yihan Liu, Yue Lu, Shan Gao, Leiliang Zhang
J Med Virol. doi: 10.1002/jmv.27339. (IF 2.021)
41. Qiaoling Xiao, Li Lei, Jun Ren, Meixi Peng, Yipei Jing, Xueke Jiang, Junpeng Huang, Yonghong Tao, Can Lin, Jing Yang, Minghui Sun, Lisha Tang, Xingyu Wei, Zailin Yang, Ling Zhang
Front Oncol. doi: 10.3389/fonc.2022.817584. (IF 4.848)
42. Bo Lei, Li Lv, Shiqiang Hu, Yikai Tang, Yi Zhong
Proc Natl Acad Sci U S A. doi: 10.1073/pnas.2116844119.
43. Qingling Liu, Junlu Pan, Linrui Bao, Chunxiang Xu, Yu Qi, Bin Jiang, Dongdong Wang, Xudong Zhu, Xiaoyu Li, Hanwen Zhang, Hui Bai, Qing Yang, Junqing Ma, Erik A C Wiemer, Jingjing Ben, Qi Chen
Arterioscler Thromb Vasc Biol. doi: 10.1161/ATVBAHA.121.316662.
44. Ya Liu, Meng-Jie Liu, Min Jiao, Li-Li Jiang, Xiao Fu, Wen-Juan Wang
Dis Markers. doi: 10.1155/2022/1561607. (IF 2.738)