PBS
收藏
产品编号 C0221A
数量
¥ 48.00
产品包装:
500ml
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

碧云天生产的PBS(Phosphate-Buffered Saline),含135mM NaCl, 4.7mM KCl, 10mM Na2HPO4, 2mM NaH2PO4,pH值为7.3 ± 0.1。
本PBS溶液经过除菌处理,可以直接用于细胞培养过程中细胞的洗涤或其他常规用途。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
C0221A PBS 500ml
说明书 1份

保存条件:
4℃保存,半年有效。-20℃保存一年有效。本产品可以短期室温存放。
注意事项: 
在使用PBS的过程中要特别注意避免溶液被微生物污染。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Yi Zhang, Xiaomeng Liu, Yan Wang, Shihui Lai, Zhiqian Wang, Yudie Yang, Wenhui Liu, Hongquan Wang, Bo Tang
Mol Cancer. doi: 10.1186/s12943-022-01647-0. (IF 15.302)
2. Xixi Sun, Yujie Yuan, Qitong Chen, Shiqi Nie, Jiaxuan Guo, Zutian Ou, Min Huang, Zixin Deng, Tiangang Liu, Tian Ma
Nat Commun. doi: 10.1038/s41467-022-33272-2. (IF 12.121)
3. Zhong J, Yu H, Huang C, Zhong Q, Chen Y, Xie J, Zhou Z, Xu J, Wang H
Redox Biol. 16:47-58. (IF 9.986)
4. Yang Z, Sun Q, Guo J, Wang S, Song G, Liu W, Liu M, Tang H
Autophagy. 15(4):668-685. (IF 9.77)
5. Yin Z, Chen C, Yang J, Feng W, Liu X, Zuo R, Wang J, Yang L, Zhong K, Gao C, Zhang H, Zheng X, Wang P, Zhang Z
Autophagy. 15(7):1234-1257. (IF 9.77)
6. Liang H, Su X, Wu Q, Shan H, Lv L, Yu T, Zhao X, Sun J, Yang R, Zhang L, Yan H, Zhou Y, Li X, Du Z, Shan H
Autophagy. (IF 9.77)
7. Wan H, Wang Q, Chen X, Zeng Q, Shao Y, Fang H, Liao X, Li HS, Liu MG, Xu TL, Diao M, Li D, Meng B, Tang B, Zhang Z, Liao L
Autophagy. 16(3):531-547. (IF 9.77)
8. Niu K, Fang H, Chen Z, Zhu Y, Tan Q, Wei D, Li Y, Balajee AS, Zhao Y
Autophagy. 16(4):724-734. (IF 9.77)
9. Yin Z, Feng W, Chen C, Xu J, Li Y, Yang L, Wang J, Liu X, Wang W, Gao C, Zhang H, Zheng X, Wang P, Zhang Z
Autophagy. 16(5):900-916. (IF 9.77)
10. Mengyu Liu, Huifeng Pi, Yu Xi, Liting Wang, Li Tian, Mengyan Chen, Jia Xie, Ping Deng, Tao Zhang, Chao Zhou, Yidan Liang, Lei Zhang, Mindi He, Yonghui Lu, Chunhai Chen, Zhengping Yu, Zhou Zhou
Autophagy. doi: 10.1080/15548627.2020.1739444. (IF 9.77)
11. Xia Qin, Jun Zhang, Bin Wang, Ge Xu, Xi Yang, Zhen Zou, Chao Yu
Autophagy. doi: 10.1080/15548627.2021.1911016. (IF 9.77)
12. Lujia Feng, Liang Liang, Shaochong Zhang, Jinglu Yang, Yanan Yue, Xuedong Zhang
Autophagy. doi: 10.1080/15548627.2021.1926655. (IF 9.77)
13. Xu F, Ma F, Ding Z, Xiao L, Zhang X, Lu Q, Lu G, Kaplan DL
ACS APPL MATER INTER. 11(46):42896-42903. (IF 8.758)
14. Yang Z, Qin W, Chen Y, Yuan B, Song X, Wang B, Shen F, Fu J, Wang H
Cancer Lett 2018 Aug 10;429:66-77. (IF 7.36)
15. Chen J, Liu X, Xu Y, Zhang K, Huang J, Pan B, Chen D, Cui S, Song H, Wang R, Chu X, Zhu X, Chen L
MOL THER-NUCL ACIDS. 14:567-582. (IF 7.032)
17. Shi T, Ma Y, Cao L, Zhan S, Xu Y, Fu F, Liu C, Zhang G, Wang Z, Wang R, Lu H, Lu B, Chen W, Zhang X
Cell Death Dis. 10(4):308. (IF 6.304)
18. Xue RQ, Zhao M, Wu Q, Yang S, Cui YL, Yu XJ, Liu J, Zang WJ
FREE RADICAL BIO MED. 145:103-117. (IF 6.17)
19. Zhang P, Zhao Y, Zhang H, Liu J, Feng Y, Yin S, Cheng S, Sun X, Min L, Li L, Shen W
Chemosphere. 230:384-395. (IF 5.778)
20. Tang Z, Xie H, Heier C, Huang J, Zheng Q, Eichmann TO, Schoiswohl G, Ni J, Zechner R, Ni S, Hao H
EBioMedicine. 53:102696. (IF 5.736)
21. Cao H, Zhu G, Sun L, Chen G, Ma X, Luo X, Zhu J
Eur J Med Chem. 183:111694. (IF 5.572)
22. Schwarz S, Wang K, Yu W, Sun B, Schwarz W.
ANTIVIR RES 2011 Apr;90(1):64-9. (IF 4.101)
23. Lv YP, Wang Q, Wu CC, Pei RJ, Zhou Y, Wang Y, Chen XW.
Virol Sin 2011 Aug;26(4):245-51. (IF 3.242)
24. Wang SJ, Liu WJ, Wu CJ, Ma FH, Ahmad S, Liu BR, Han L, Jiang XP, Zhang SJ, Yang LG.
Theriogenology 2012 Oct 15;78(7):1517-26. (IF 2.094)
25. Yang X, Jing H, Zhao K, Sun R, Liu Z, Ying Y, Ci L, Kuang Y, Huang F, Wang Z, Fei J.
PLoS One 2013;8(2):e57632. (IF 2.74)
26. Wu YR, Gong QF, Fang H, Liang WW, Chen M, He RJ.
FISH SHELLFISH IMMUN 2013 Jan;34(1):220-7. (IF 3.298)
27. Li Q, Zhou X, Shi Y, Li J, Zheng L, Cui L, Zhang J, Wang L, Han Z, Han Y, Fan D.
PLoS One 2013 Apr 30;8(4):e62363. (IF 2.74)
28. Yan J, Zhou Y, Chen D, Li L, Yang X, You Y, Ling X.
J Cancer 2015 Jan 5;6(2):151-9. (IF 3.565)
29. Li Y, Xiao S, Dan L, Xue M.
Oncol Lett 2015 Mar;9(3):1104-1108. (IF 2.311)
31. Wu SF, Xu G, Ye GY.
J Insect Physiol 2015 Apr;75:39-46. (IF 2.246)
32. Ye Y, Miao S, Wang Y, Zhou J, Lu R.
Oncol Lett 2015 May;9(5):2393-2397. (IF 2.311)
33. Wen R, Hu S, Xiao Q, Han C, Gan C, Gou H, Liu H, Li L, Xu H, He H, Wang J.
J STEROID BIOCHEM 2015 May;149:70-9. (IF 3.813)
35. Zhang L, Ding X, Nie S, Li-Ling J, Zhang Y, Zhang H, Chen L, Li L, Ding M.
Mol Med Rep 2015 Jun;11(6):4365-72. (IF 2.1)
36. Zhu J, Liu F, Wu Q, Liu X.
Mol Med Rep 2015 Jun;11(6):4501-7. (IF 2.1)
37. Qu D, Xu XM, Zhang M, Jiang TS, Zhang Y, Li SQ.
Mol Med Rep 2015 Jul;12(1):1305-13. (IF 2.1)
38. Liu MN, Liu AY, Du YJ, Pei FH, Wang XH, Chen J, Liu D, Liu BR.
Mol Med Rep 2015 Jul;12(1):1189-96. (IF 2.1)
40. Kong D, Wang X, Wang X, Wang X, Chen X, Ji G, Fu X, Wang S.
Mol Med Rep 2015 Jul;12(1):1213-8. (IF 2.1)
41. Wei W, Li L, Wang X, Yan L, Cao W, Zhan Z, Zhang X, Yu H, Xie Y, Xiao Q.
Mol Med Rep 2015 Jul;12(1):905-12. (IF 2.1)
42. Chen J, Zhu H, Zhang Y, Cui MH, Han LY, Jia ZH, Wang L, Teng H, Miao LN.
Mol Med Rep 2015 Aug;12(2):2622-8. (IF 2.1)
43. Guo W, Xie L, Zhao L, Zhao Y.
Mol Med Rep 2015 Aug;12(2):1857-67. (IF 2.1)
46. Tang H, Li RP, Liang P, Zhou YL, Wang GW.
Oncol Lett 2015 Aug;10(2):681-686. (IF 2.311)
47. Yuan F, Wang W.
Mol Med Rep 2015 Sep;12(3):4647-51. (IF 2.1)
48. Liu Y, Jiao R, Ma ZG, Liu W, Wu QQ, Yang Z, Li FF, Yuan Y, Bian ZY, Tang QZ.
Mol Med Rep 2015 Sep;12(3):3400-8. (IF 2.1)
49. Yong Fa Zheng Wei Ge Hui Lin Xu De Dong Cao Liang Liu Ping Po MingChang Hu Li Xi Ming Xu, Wei Ping Tao Ze Zhang Tao.
Oncology Letters 2015 Nov;10(5):3067-72. (IF 1.871)
50. Liang Meng, Weidong Xu, Lihong Guo, Wenqi Ning, Xiandong Zeng.
Cell Biochemistry and Biophysics 2015 Nov;73(2):495-503. (IF 2.323)
51. Li Z, Long Y, Zhong L, Song G, Zhang X, Yuan L, Cui Z, Dai H.
J Appl Toxicol 2016 Jan;36(1):94-104. (IF 2.997)
52. He H, Chang R, Zhang T, Yang C, Kong Z.
Mol Med Rep 2017 Aug;16(2):1216-1222. (IF 2.1)
53. Zhang L, Zhou L, Song X, Liang G, Xu Z, Wang F, Huang F, Jiang G.
Mol Med Rep 2017 Sep;16(3):2976-2984. (IF 2.1)
54. Liu J, Wang F, Liu S, Du J, Hu X, Xiong J, Fang R, Chen W, Sun J.
J Neurol Sci 2017 Oct 15;381:176-181. (IF 3.115)
55. Yaoi X, Lu B, Lü C, Bai Q, Yan D, Xu H.
Cell J 2017 Oct;19(3):512-519. (IF 1.983)
56. Liang B, Xiao T, Long J, Liu M, Li Z, Liu S, Yang J.
Int J Mol Med 2017 Dec;40(6):1781-1791. (IF 3.098)
57. Fan Y, Luo R, Su LY, Xiang Q, Yu D, Xu L, Chen JQ, Bi R, Wu DD, Zheng P, Yao YG
J Alzheimers Dis 2018;61(3):1015-1028. (IF 3.909)
59. Wu Q, Zhou W, Feng Q, Liu X, Xiong Y, Li H
Exp Ther Med 2018 Jan;15(1):173-181. (IF 1.785)
60. Guo Y, Xiong J, Wang J, Wen J, Zhi F
Am J Cancer Res. 8(1):70-80. eCollection 2018. (IF 5.177)
61. Wang Y, Sun S, Xu J, Luo Y, Xin Y, Zhao X
Oncol Rep 2018 Feb;39(2):589-596. (IF 3.417)
62. Wen J, Zhao Z, Huang L, Li L, Li J, Zeng Y, Wu J, Miao Y
J Cancer. 9(6):1006-1016. (IF 3.565)
63. Cao W, Wei W, Zhan Z, Xie D, Xie Y, Xiao Q
Int J Mol Med 2018 Apr;41(4):1958-1966. (IF 3.098)
64. Liu H, Li G, Zhang B, Sun D, Wu J, Chen F, Kong F, Luan Y, Jiang W, Wang R, Xue X
Mol Med Rep 2018 Apr;17(4):5837-5843. (IF 2.1)
65. Zhou W, Feng Y, Zong Z
Front Microbiol 2018 Apr 30;9:850. (IF 4.235)
66. Liu P, Yang P, Zhang Z, Liu M, Hu S
MED SCI MONITOR 2018 Apr 9;24:2098-2108. (IF 1.918)
67. Zhang J, Su J, Hu S, Zhang J, Ding R, Guo J, Cao G, Li R, Sun QY, Li X
Anim Reprod Sci 2018 May;192:44-52. (IF 1.66)
68. Fan S, Fan C, Liu N, Huang K, Fang X, Wang K
Mol Med Rep. 17(5):6405-6412. (IF 2.1)
69. Yue-Ming He, Zhong-Lin Zhang, Quan-Yan Liu, Yu-Sha Xiao, Lei Wei, Chen Xi, Xiang Nan
J Cell Mol Med. doi: 10.1111/jcmm.13499. (IF 4.486)
70. Man QW, Zhong WQ, Ren JG, Liu JY, Zheng YY, Li RF, Nyimi BF, Chen G, Zhao YF, Liu B
Int J Oncol 2018 Jun;52(6):1863-1874. (IF 3.899)
71. Guo J, Mi X, Zhan R, Li M, Wei L, Sun J
MED SCI MONITOR 2018 Jun 20;24:4204-4212. (IF 1.918)
72. Jiao FZ, Wang Y, Zhang HY, Zhang WB, Wang LW, Gong ZJ
Neurochem Res. 43(6):1161-1170. (IF 3.038)
74. Huang X, Liu J, Tian D, Li W, Zhou Z, Huang J, Song X, Xu L, Yan R, Li X
Vet Parasitol 2018 Jul 15;258:114-123. (IF 2.157)
75. Guo P, Wang J, Gao W, Liu X, Wu S, Wan B, Xu L, Li Y
Mol Med Rep 2018 Aug;18(2):1323-1334. (IF 2.1)
77. Yang XJ, Zhao JJ, Chen WJ, Zhang GG, Wang W, Tao HC
Oncol Lett 2018 Sep;16(3):2865-2872. (IF 2.311)
78. Gao X, Han L, Ding N, Mu Y, Guan P, Hu C, Huang X
J ANTIBIOT. 71(9):808-817. (IF 2.668)
79. Zhao HL, Wu BQ, Luo Y, Zhang WY, Hao YL, Liang JJ, Fang F, Liu W, Chen XH
Life Sci. 208:315-324. (IF 3.647)
80. Sanrong Xu, Penghao Shu, Song Zou, Xiaofeng Shen, Yuanqian Qu, Yong Zhang, Kang Sun, Jin Zhang
CANCER MED-US. doi: 10.1002/cam4.1716. (IF 3.491)
81. Guo ZX, Zhou FZ, Song W, Yu LL, Yan WJ, Yin LH, Sang H, Zhang HY
EUR REV MED PHARMACO 2018 Oct;22(20):6965-6976. (IF 3.024)
82. Zhu YX, Zhou JH, Li GW, Zhou WY, Ou SS, Xiao XY
EUR REV MED PHARMACO 2018 Oct;22(19):6507-6516. (IF 3.024)
83. Cao J, Zhuang Y, Zhang J, Zhang Z, Yuan S, Zhang P, Li H, Li X, Shen H, Wang Z, Chen G
Neurobiol Dis 2018 Nov;119:53-64. (IF 5.332)
84. He Z, Jia M, Yu Y, Yuan C, Wang J
BIOCHEM BIOPH RES CO 2018 Nov 17;506(1):94-101. (IF 2.985)
85. Zhang X, Zhai C, Fei H, Liu Y, Wang Z, Luo C, Zhang J, Ding Y, Xu T, Fan W
TISSUE ENG PART C-ME. 24(11):645-658. (IF 2.608)
87. Man QW, Zhang LZ, Zhao Y, Liu JY, Zheng YY, Zhao YF, Liu B
Oncol Rep 2018 Dec;40(6):3335-3345. (IF 3.417)
88. Zhu CH, Xiao DH, Dai LG, Xu HG, Jiang YH, Zheng ZJ
EUR REV MED PHARMACO 2018 Dec;22(23):8257-8264. (IF 3.024)
89. Li R, Yin F, Guo Y, Ruan Q, Zhu Q
Biomed Pharmacother 2018 Dec;108:1320-1327. (IF 4.545)
90. Zheng X, Zhang L, Chen J, Gu Y, Xu J, Ouyang Y
Biomed Pharmacother 2018 Dec;108:1141-1151. (IF 4.545)
91. Ye Y, Zhi F, Peng Y, Yang CC
EUR REV MED PHARMACO 2018 Dec;22(24):8781-8788. (IF 3.024)
92. Zhang H, Li H, Liu Z, Ge A, Guo E, Liu S, Chen Z
J Cell Biochem 2018 Dec;119(12):9866-9877. (IF 4.237)
93. Gao L, Xu FM, Shi WJ, Zhang S, Lu YL, Zhao DK, Long YF, Teng RB, Ge B
EUR REV MED PHARMACO 2018 Dec;22(23):8151-8160. (IF 3.024)
94. Jin X, Aimaiti Y, Chen Z, Wang W, Li D
Exp Cell Res 2018 Dec 15;373(1-2):34-43. (IF 3.383)
95. Chen Q, Tao J, Li G, Zheng D, Tan Y, Li R, Tian L, Li Z, Cheng H, Xie X
Eur J Pharmacol 2018 Dec 5;840:33-43. (IF 3.263)
96. Lin JF, Zeng H, Zhao JQ
EUR REV MED PHARMACO. 22(23):8415-8422. (IF 3.024)
97. Liang Y, Chen B, Liu F, Wang J, Yang Y, Zheng Y, Tan S.
Oncol Lett. 16(6):7180-7188. (IF 2.311)
98. Zheng YQ, Bai YF, Yang S, Cui YR, Wang YP, Hu WL
EUR REV MED PHARMACO. 23(1):207-216. (IF 3.024)
99. Yuan J, Deng Y, Zhang Y, Gan X, Gao S, Hu H, Hu S, Hu J, Liu H, Li L, Wang J
Anim Reprod Sci. 200:86-95. (IF 1.66)
100. Zhao K, Tan JY, Mao QD, Ren KY, He BG, Zhang CP, Wei LZ
EUR REV MED PHARMACO. 23(1):312-320. (IF 3.024)
101. Liang S, Wang Y, Liu Y
EUR REV MED PHARMACO. 23(1):370-377. (IF 3.024)
102. Su W, Wang Y, Wang F, Zhang B, Zhang H, Shen Y, Yang H
J Cell Physiol. (IF 5.546)
103. Sun S, Wang N, Sun Z, Wang X, Cui H
J BUON. 24(1):178-186. (IF 1.695)
104. Gao HN, Guo HY, Zhang H, Xie XL, Wen PC, Ren FZ
J Dairy Sci. 102(2):985-996. (IF 3.333)
105. Xin LH, Liu WJ, Song T, Zhang L
EUR REV MED PHARMACO. 23(4):1722-1729. (IF 3.024)
106. Sun Y, Cao FL, Qu LL, Wang ZM, Liu XY
EUR REV MED PHARMACO. 23(4):1459-1467. (IF 3.024)
108. Li Y, Sun W, Sun D, Yin D
J Cell Physiol. (IF 5.546)
109. Wang JL, Liu B, Zhang C, Wang XM, Zhen D, Huang XM, Chen W, Gao JM.
Theriogenology. 125:157-167. (IF 2.094)
110. Zhou SL, Tang QL, Zhou SX, Ren RZ
EUR REV MED PHARMACO. 23(5):2084-2091. (IF 3.024)
111. Zhang DL, Yang N
EUR REV MED PHARMACO. 23(6):2417-2426. (IF 3.024)
112. Hao Y, Zhang H, Zhang P, Yu S, Ma D, Li L, Feng Y, Min L, Shen W, Zhao Y
Toxicol Lett. 303:38-47. (IF 3.569)
115. Fu JH, Zhou CC, Mu HQ, Nan CJ, Li S, Lu DQ
EUR REV MED PHARMACO. 23(7):2750-2755. (IF 3.024)
116. Jiao ZF, Zhang YM, Ma XF, Li X, Li Y, Mao YJ
EUR REV MED PHARMACO. 23(7):2944-2949. (IF 3.024)
117. Chen Q, Yang Z, Chen X, Shu L, Qu W
Exp Ther Med. 17(4):3003-3008. (IF 1.785)
118. Zhao TF, Wang SY, Zou XZ, Zhao HD
EUR REV MED PHARMACO. 23(8):3495-3502. (IF 3.024)
119. Dong M, Song X, Wang M, Wang W, Zhang P, Liu Y, Li M, Wang L, Song L
FISH SHELLFISH IMMUN. 87:96-104. (IF 3.298)
120. Zuo A, Zhao P, Zheng Y, Hua H, Wang X
Biol Chem. pii: /j/bchm.ahead-of-print/hsz-2018-0469/hsz-2018-0469.xml. (IF 3.27)
122. Wang JQ, Tang Y, Li QS, Xiao M, Li M, Sheng YT, Yang Y, Wang YL
Oncol Rep. 41(5):2657-2666. (IF 3.417)
124. Qi MM, Ge F, Chen XJ, Tang C, Ma J
EUR REV MED PHARMACO. 23(12):5242-5250. (IF 3.024)
127. Zhou XL, Wei Y, Chen XY, Chen P, Tang XF, Zhang Q, Dong ZQ, Pan MH, Lu C
Cell Cycle. 18(13):1498-1512. (IF 3.699)
128. Chan Y, Yu Y, Wang G, Wang C, Zhang D, Wang X, Wang Z, Jian W, Zhang C
MED SCI MONITOR. 25:5181-5190. (IF 1.918)
129. Ma ZP, Zhang ZF, Yang YF, Yang Y
MED SCI MONITOR. 25:5312-5320. (IF 1.918)
130. Sun L, Lian Y, Ding J, Meng Y, Li C, Chen L, Qiu P
Brain Behav. 9(8):e01352. (IF 2.091)
131. Li Q, Cheng K, Wang AY, Xu QG, Fu ZF, He SY, Xu PX
Biomed Pharmacother. 116:109007. (IF 4.545)
132. Man QW, Zhong WQ, Zhao YF, Liu B, Zhao Y
J Mol Histol. 50(4):325-333. (IF 2.531)
133. Jia H, Xu M, Bo Y, Li W, Zhou R
Life Sci. 230:89-96. (IF 3.647)
135. Cui P, Su J, Li Q, Xu G, Zhu N
ONCOTARGETS THER. 12:7911-7921. (IF 3.337)
137. Qi-Long He, Xu-Yu Wei, Xiao-Ying Han, Qian Zhou, Hai-Quan Wang, Nai-Zheng Ding, Xiao-Qian Meng, Heide Schatten, Qing-Yuan Sun, Shu-Zhen Liu
Arch Toxicol. doi: 10.1007/s00204-019-02529-z. (IF 5.059)
138. Aimaiti Y, Yusufukadier M, Li W, Tuerhongjiang T, Shadike A, Meiheriayi A, Gulisitan, Abudusalamu A, Wang H, Tuerganaili A, Shao Y, Wen H
Cytotechnology. 71(5):881-891. (IF 1.777)
139. Niu G, Yang Y, Ren J, Song T, Hu Z, Chen L, Hong R, Xia J, Ke C, Wang X
Oncol Rep. 42(4):1283-1294. (IF 3.417)
140. Li J, Xin Z, Cai M
J Cell Biochem. 120(10):16634-16642. (IF 4.237)
141. Men Y, Zhao Y, Zhang P, Zhang H, Gao Y, Liu J, Feng Y, Li L, Shen W, Sun Z, Min L
BASIC CLIN PHARMACOL. 125(4):382-393. (IF 2.651)
142. Sun J, Wang L, Huang M, Li Y, Wang W, Song L
J Immunol. 203(7):1845-1856. (IF 4.886)
143. Xie X, Xiong G, Wang Q, Ge Y, Cui X
Am J Transl Res. 11(10):6326-6340. eCollection 2019. (IF 3.375)
144. Gao Y, Zhao Y, Zhang H, Zhang P, Liu J, Feng Y, Men Y, Li L, Shen W, Sun Z, Min L
Toxicol Lett. 315:31-38. (IF 3.569)
146. Qian JY, Deng P, Liang YD, Pang L, Wu LC, Yang LL, Zhou Z, Yu ZP
Front Pharmacol. 10:1283. (IF 4.225)
148. Ge L, Zhuo Y, Wu P, Liu Y, Qi L, Teng X, Duan D, Chen P, Lu M
J Chem Neuroanat. 104:101728. (IF 2.353)
149. Li Y, Yu P, Zou Y, Cai W, Sun W, Han N
ARTIF CELL NANOMED B. 47(1):4257-4265. (IF 3.343)
151. Mao Y, Zhang W, Zhang R, Zuo J
ARTIF CELL NANOMED B. 47(1):3153-3162. (IF 3.343)
153. Zhu H, Wu R, Gu Z, Ji M, Xu Q
MED SCI MONITOR. 25:9159-9166. (IF 1.918)
156. Xi X, Teng M, Zhang L, Xia L, Chen J, Cui Z
J Cell Physiol. 235(2):1330-1338. (IF 5.546)
159. Wei X, Li H, Zhang Y, Li C, Li K, Ai K, Yang J
J Immunol. 204(3):569-585. (IF 4.886)
160. Han S, Cui C, He H, Shen X, Chen Y, Wang Y, Li D, Zhu Q, Yin H
J Cell Physiol. 235(5):4667-4678. (IF 5.546)
161. Liping Liu, Shuyun Wang, Haiyan Xing, Yuemei Sun, Juan Ding, Ning He
BIOSCI BIOTECH BIOCH. doi: 10.1080/09168451.2020.1752140. (IF 1.516)
162. Zhibing Qiu, Wen Chen, Yafeng Liu, Ben Jiang, Li Yin, Xin Chen
J RECEPT SIG TRANSD. doi: 10.1080/10799893.2020.1828915. (IF 1.466)
163. Shuai Yuan, Chuanxin Zhang, Yunli Zhu, Bo Wang
DRUG DES DEV THER. doi: 10.2147/DDDT.S255276. (IF 3.216)
164. Hongyang Liu, Siwei Xu, Guihua Li, Dayuan Lou, Xiaodan Fu, Qin Lu, Liman Hao, Jingsi Zhang, Jiajie Mei, Zheng Sui, Yu Lou
Exp Ther Med. doi: 10.3892/etm.2020.9300. (IF 1.785)
165. Jie Wang, Xu-Fang Liang, Shan He, Yan-Peng Zhang, Jiao Li, Kang Huang, Lin-Jie Shi, Ping Ren
Fish Physiol Biochem. doi: 10.1007/s10695-020-00767-y. (IF 2.242)
166. Wangao Zhang, Pengju Chen, Huimin Zong, Yikun Ding, Ruhu Yan
Tissue Cell. doi: 10.1016/j.tice.2020.101453. (IF 1.837)
167. Hongyan Ma, Ying Liu, Zhengtian Li, Lu Yu, Yang Gao, Xiangmei Ye, Baoyi Yang, Hulun Li, Jinghui Shi
Inflammation. doi: 10.1007/s10753-021-01416-z. (IF 3.212)
168. Hua Fang, Miao Yang, Qin Pan, Hon-Ling Jin, Hua-Feng Li, Ru-Rong Wang, Quan-Yun Wang, Jian-Ping Zhang
J Neurochem. doi: 10.1111/jnc.15042. (IF 4.066)
170. Xiao Chen, Weijia Zhang, Lirui Sun, Yonghong Lian
Tissue Cell. doi: 10.1016/j.tice.2020.101475. (IF 1.837)
171. Li-Ting Diao, Shu-Juan Xie, Pei-Jie Yu, Yu-Jia Sun, Fan Yang, Ye-Ya Tan, Shuang Tao, Ya-Rui Hou, Ling-Ling Zheng, Zhen-Dong Xiao, Qi Zhang
Exp Cell Res. doi: 10.1016/j.yexcr.2021.112492. (IF 3.383)
173. Wenjie Dong, Lei Zhao, Shiyang Zhang, Shijie Zhang, Hongyun Si
World J Surg Oncol. doi: 10.1186/s12957-021-02184-8. (IF 1.963)
174. Tao Du, Jiahui Jiang, Yiting Chen, Nengwei Zhang, Guanyang Chen, Xingwei Wang, Xueying Long, Xueping Feng
Ann Transl Med. doi: 10.21037/atm-21-521. (IF 3.297)
175. Dongfang Tang, Tao Huang, Qilong Tian, Julei Wang
Drug Des Devel Ther. doi: 10.2147/DDDT.S288841.
176. Bin Zeng, Lei Liu, Xiaoting Liao, Caixia Zhang
J Cell Mol Med. doi: 10.1111/jcmm.16389. (IF 4.486)
177. Guohua Gong, Jikai She, Danni Fu, Dong Zhen, Bin Zhang
Am J Transl Res. (IF 3.375)
178. Feifei Shao, Lingmin Zhou, Yu Zhang, Hongping Chen, Yu Zhang, Zhihui Guan
In Vitro Cell Dev Biol Anim. doi: 10.1007/s11626-021-00593-3.
179. Haoran Xin, Rongfeng Huang, Meiyu Zhou, Xinyu Bao, Jianghui Chen, Fan Zeng, Xiaoqin Wan, Shifei Tong, Fang Deng, Min-Dian Li, Zhihui Zhang
STAR Protoc. doi: 10.1016/j.xpro.2021.100701.
180. Jiqiang Hu, Xuan Wang, Xiaoyun Cui, Wu Kuang, Dong Li, Jing Wang
Cell Cycle. doi: 10.1080/15384101.2021.1932029. (IF 3.699)
181. Jun Zhang, Haiyan Wang, Xizhi Sun
J Microbiol Biotechnol. doi: 10.4014/jmb.2103.03040.
182. Siyu Chen, Lei Zhou, Jingquan Sun, Yaqian Qu, Min Chen
Front Physiol. doi: 10.3389/fphys.2021.709135. (IF 3.367)
183. Kun Chi, Xiaodong Geng, Chao Liu, Yang Zhang, Jie Cui, GuangYan Cai, Xiangmei Chen, Fangfang Wang, Quan Hong
J Cell Mol Med. doi: 10.1111/jcmm.16812. (IF 4.486)
184. Yahui Wen, Feiyan Shen, Haibin Wu
Exp Ther Med. doi: 10.3892/etm.2021.10548. (IF 1.785)
185. Fei Leng, Yan-Yu Miu, Yi Zhang, Hao Luo, Xiao-Li Lu, Hui Cheng, Zhi-Guo Zheng
Oncol Lett. doi: 10.3892/ol.2021.12958. (IF 2.311)
186. Fei Zhu, Ermin Luo, Fei Yi, Jianzhong Xiong, Chun Huang, Runying Li
Neuroreport. doi: 10.1097/WNR.0000000000001732. (IF 1.394)
188. Yingna Zheng, Wu Zhou, Min Li, Ruixue Xu, Shuai Zhang, Ying Liu, Ying Cen
BMC Cancer. doi: 10.1186/s12885-021-09039-1. (IF 3.15)
189. Wei Wei, Xiaoguang Wei, Minyu Zhang, Cheng Peng
J Recept Signal Transduct Res. doi: 10.1080/10799893.2021.1884260.
190. Qijun Wang, Fubi Jin, Jinghong Zhang, Zheng Li, Dan Yu
In Vitro Cell Dev Biol Anim. doi: 10.1007/s11626-021-00617-y.
191. Limao Xu, Chengmin Liu, Zhiyao Ye, Chengfeng Wu, Yuhang Ding, Juan Huang
Tissue Cell. doi: 10.1016/j.tice.2021.101644. (IF 1.837)
192. Zhen Zhao, Yu Lu, Huan Wang, Xiang Gu, Luting Zhu, Hong Guo, Nan Li
Curr Mol Med. doi: 10.2174/1566524021666210614144337. (IF 1.6)
193. Zheng Xu, Luwei Xu, Yuzheng Ge, Hongbin Sun, Jiageng Zhu, Quanliang Dou, Ruipeng Jia
Am J Transl Res. (IF 3.375)
194. Jiaxin Pan, Lu Zhao, Jue Liu, Guoyun Wang
Bioengineered. doi: 10.1080/21655979.2021.2020396. (IF 2.205)
195. Guomin Lv, Yan Chen, Zhengyue Cheng, Lixiang Lin, Huasong Shen
Ann Clin Lab Sci. (IF 0.927)
196. Guang-Ping Cai, Ya-Lin Liu, Li-Ping Luo, Ye Xiao, Tie-Jian Jiang, Jian Yuan, Min Wang
Cell Prolif. doi: 10.1111/cpr.13178.
197. Miaomiao Liu, Ying Zhang, Xiantong Cao, Tao Shi, Yang Yan
Cardiol Res Pract. doi: 10.1155/2022/7687154. (IF 1.292)
198. Jingjing Chen, Peng Shi, Jinghua Zhang, Yufeng Li, Jie Ma, Yudong Zhang, Hong Liu
Mol Med Rep. doi: 10.3892/mmr.2021.12567. (IF 2.1)
199. Minjian Kong, Dongdong Wei, Xuebiao Li, Xian Zhu, Ze Hong, Ming Ni, Yifan Wang, Aiqiang Dong
J Cell Mol Med. doi: 10.1111/jcmm.17165. (IF 4.486)
200. Hongtao Liu, Chunlai Jiang, Yu Wu, Min Wu, Jiaxin Wu, Guanshu Zhao, Jie Sun, Xinyu Huang, Jiemin Li, Rui Sheng, Julien Barbier, Jean-Christophe Cintrat, Daniel Gillet, Weiheng Su
Int J Mol Sci. doi: 10.3390/ijms23073940. (IF 4.556)
201. Yueting Zhang, Zhihui Yao, Yan Xiao, Xiaoling Zhang, Jiaxin Liu
Mediators Inflamm. doi: 10.1155/2022/8007078.
202. Qiang Shi, Jian-Gang Ju
Evid Based Complement Alternat Med. doi: 10.1155/2022/6446150.
203. Xuefeng Chen, Xinyuan Zhang, Yangyang Qian, Enhui Xia, Yu Wang, Qi Zhou
Cell Cycle. doi: 10.1080/15384101.2022.2040778. (IF 3.699)
206. Fangxing Hou, Xing Li, Yanfeng Wang, Xiangzuo Xiao
Genes Genomics. doi: 10.1007/s13258-022-01223-2.
207. Shuyun Yan, Meng Zhang, Guimei Yang, Yumei Sun, Dongmei Ai
Biomed Res Int. doi: 10.1155/2022/2938015. (IF 2.276)
208. Yaqian Qu, Siyu Chen, Lei Zhou, Min Chen, Lin Li, Yihan Ni, Jingquan Sun
Mol Biol Rep. doi: 10.1007/s11033-022-07672-y. (IF 1.402)
209. Xiangdong Qu, Jirong Xie, Youyang Zhang, Zhimin Wang
Evid Based Complement Alternat Med. doi: 10.1155/2022/7634754.
210. Jun Hu, Mingyun Wang, Yang Yang, Yajun Xing, Shuanggen Li
Immunopharmacol Immunotoxicol. doi: 10.1080/08923973.2022.2078727.
211. Changsheng Wang, Rongsheng Chen, Xitian Zhu, Xiaobo Zhang
Open Med (Wars). doi: 10.1515/med-2022-0544.
212. Ruolan Li, Jirong Xie, Wei Xu, Ling Zhang, Huimin Lin, Wanjun Huang
Reprod Biol. doi: 10.1016/j.repbio.2022.100696. (IF 1.862)
213. Xiao Zheng, Qi Wang, You Zhou, Dachuan Zhang, Yiting Geng, Wenwei Hu, Changping Wu, Yufang Shi, Jingting Jiang
Cancer Commun (Lond). doi: 10.1002/cac2.12363.
214. Qing Chen, Liping Shao, Yong Li, Mian Dai, He Liu, Nan Xiang, Hui Chen
Pharm Biol. doi: 10.1080/13880209.2022.2034894. (IF 2.971)
216. Rongxin Shang, Jiakuan Chen, Yang Gao, Jijun Chen, Guoliang Han
Dis Markers. doi: 10.1155/2023/5899662. (IF 2.738)
217. Senyan Lai, Dao Wang, Wei Sun, Xiaonian Cao
J Biol Chem. doi: 10.1016/j.jbc.2023.102961. (IF 4.238)
218. Min Zhou, Hao Zhang, Hairen Chen, Baiwen Qi
Int Wound J. doi: 10.1111/iwj.14022. (IF 2.825)